Abba Vader

Gepubliceerd op 25 oktober 2022 om 14:34

Abba Vader. Wie kan er dichterbij ons komen dan Hij? Dichterbij dan wie dan ook hier op aarde. Niemand! Onze hemelse Vader is de enige die de sleutel heeft van het hart van Zijn kinderen. Abba. Kunnen wij werkelijk de betekenis van deze Naam bevatten? Het gaat onnoemlijk dieper dan 'papa'.


Abba

Abba. Wat betekent het nu werkelijk?

In de volgende tekst staat eigenlijk twee keer Vader. De eerste keer in het Aramees en daarna in het Grieks. In het moderne Hebreeuws betekent 'abba' of 'aba' wel 'papa'. Maar in het oorspronkelijke Aramees heeft het een veel diepere betekenis. Namelijk een Vader die zeer nabij is. 

Ook al hebben we de liefste papa van de hele wereld, nee... die kan nooit zo in ons hart kijken als onze Hemelse Vader. Hij is dichter dan dichterbij. Alleen Hij heeft de sleutel van ons hart.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Rom. 8:15, HSV)

Als we Gods kinderen zijn, roepen wij Abba, Vader! Omdat wij bij Hem willen horen hebben wij de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Hij heeft ons macht gegeven om kinderen van God te worden. Zijn kinderen hebben gebruik gemaakt van deze macht. Zij hebben 'ja' gezegd op Zijn roep.


Dichterbij dan een biologische vader

Stel dat je niet door een liefdevolle vader bent opgevoed. Geen warm nest hebt gehad... Of je ouders hebben je weggegeven, te vondeling gelegd.. Dan wil ik je echt dit meegeven. Onze hemelse Vader wil jouw vader zijn. Hij is méér dan dat we van een aardse 'papa' mogen verwachten. Hij is ook meer dan een pleegvader, die jou heeft grootgebracht. Ook al heeft hij dat nog met zoveel liefde gedaan!

Als er geen aardse vader of verzorger in de buurt is, dan is onze hemelse Vader héél dichtbij. Hij woont in het hart van Zijn kinderen.


De lijn staat altijd open

Als onze biologische vader geen tijd heeft om naar ons te luisteren, dan is Hij dáár. De lijn staat altijd open om verbinding te maken. Hij luistert. Ook al geeft Hij misschien niet direct antwoord. Hij luistert wel. Op elk moment van de dag of nacht mogen wij ons hart bij Hem uitstorten. We hoeven niet ergens naar toe te gaan om iemand wakker te maken. Nee! Onze hemelse Vader is dáár op de plek waar wij zijn! Er is direct verbinding.


Abba Vader

Jezus noemde Zijn Vader 'Abba, Vader'.

En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. (Mark. 14:36, HSV)

Hij en de Vader zijn Één. Zo wil onze Vader ook Één met ons zijn. Hij wil een liefdeband met ons. Dat wij de antwoorden bij Hem zoeken en nergens anders. Tijdens bovenstaand gebed bevond Jezus Zich op het diepste punt van Zijn leven. Hij zou Zijn leven geven voor de hele wereld, om hun zonden op Zich te nemen.

 

Ik en de Vader zijn Één. (Joh. 10:30, HSV)

 

Hij is een Vader die in het hart van Zijn kinderen woont!

...één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. (Ef. 4:6, HSV)

 


Heer U doorgrondt en kent mij

HEERE, U doorgrondt en kent mij.

Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,

U begrijpt van verre mijn gedachten.

U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

U bent met al mijn wegen vertrouwd.

 

Al is er nog geen woord op mijn tong,

zie, HEERE, U weet het alles.

U sluit mij in van achter en van voren,

U legt Uw hand op mij.

Dit kennen – het is mij te wonderlijk,

te hoog, ik kan er niet bij.

(Ps. 139:1-6, HSV)

 

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. (Spr. 8:17, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Mooi verwoord. Dank je wel. Vroeger was ik soms helaas een beetje bang van mijn vader(terwijl hij echt wel het beste met mij voorhad hoor!) Ik ervaar het ook in mijn relatie met onze kinderen. Ook al hou ik ontzettend veel van hen, soms sta ik er zelf tussen met mijn boosheid of verdriet. Hoe groot is het, dat ik dan mag weten dat mijn kinderen en ik, altijd bij onze God en Vader terecht kunnen. Dan is het zo mooi om te lezen en te mogen geloven en te ervaren, dat we dat bij onze hemelse Vader nooit bang hoeven te zijn en veilig in Zijn armen mogen schuilen. Dag èn nacht...😉

Ilona
een jaar geleden

Zo is het! We veilig schuilen
in de armen van onze hemelse Vader. Dankjewel voor je reactie Yvonne.

Maak jouw eigen website met JouwWeb