Roep Mij toch aan

Gepubliceerd op 27 februari 2023 om 21:09

Heeft God jouw stem al gehoord..? Hij is er. Hij beantwoord elke roep tot Hem. Lees deze bemoedigende teksten.


De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepenallen die Hem in waarheid aanroepen. (Ps. 145:18, HSV)

Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen. (Zef. 3:9, HSV)

...aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere. (1 Kor. 1:2, HSV)

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. (Ps. 86:5, HSV)

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. (Rom. 10:12, HSV)


Roep Mij aan

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. (Ps. 50:15, HSV)

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet. (Jer. 33:3, HSV)


Ik roep U aan

Heeft God jouw stem al gehoord vandaag? Jouw roep?

In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij. (Ps. 86:7, HSV)

Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden. (Ps. 17:6, HSV)

Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. (Ps. 57:3, HSV)

Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. (Ps. 77:2, HSV)


Gebeden en lofzangen tot God

God is nog steeds Dezelfde als toen Paulus en Silas baden tot God en Hem lof toe zongen! Hoe verhoorde God hun gebeden?

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. (Han. 16:25-26, HSV)


Denk je dat God je gebed niet heeft verhoord?

Het kan zijn dat je verkeerd bidt, maar het kan ook zijn dat God andere plannen heeft met je leven.

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jak. 4:3, HSV)

 

God verhoort niet altijd op de manier zoals wij het graag zouden zien. Misschien bid je al heel lang ergens voor, maar bid je verkeerd. Zeg dan erbij 'Uw wil geschiede'. 

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Matt. 6:10, HSV)

Jezus bad dit ook, toen Hij stond voor de grootste en moeilijkste weg ooit. Hij vroeg of Zijn hemelse Vader de drinkbeker van Hem weg wilde nemen, maar zei daarbij... laat Uw wil geschieden!

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. (Luk. 22:42, HSV)

We weten niet alle dingen. Straks zal alles ons duidelijk worden.«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb