Weet dat je geliefd bent

Gepubliceerd op 8 april 2023 om 00:11

Weet dat je geliefd bent. Stel je voor dat je zo'n steen vindt zoals op de foto? Wat denk je dan? In de bijbel staat dat dit echt waar is. Er is een God die jou liefheeft. Heb je je leven op orde? Of lig het in puin? Het maakt niet uit. God steekt Zijn hand naar je uit en pakt je vast. Lees!


Als je dreigt te zinken

Dreig je te zinken? In het diepe water? God reikt naar jou. Hij pakt je vast. Hij trekt je omhoog!

God reikte naar mij,

pakte mij vast

en trok mij uit het diepe water omhoog. (Ps. 18:17, HTB)


Zijn last is licht

Als je de hand van Jezus grijpt, die voor de hele wereld gestorven is, dan merk je het volgende:

  • Zijn last is licht
  • Zijn juk is zacht
  • Al jouw lasten vallen van je af
  • Een liefde die geen mens je kan geven

...want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:30, HSV)

God zond Zijn Zoon naar deze aarde om iedereen te redden die in Hem gelooft.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16, HSV)


Geloof je dat God deze wereld heeft geschapen?

Op een bepaalde leeftijd twijfelde onze oudste dochter eraan of God echt wel bestond. Ik wees naar buiten en vroeg haar: "Denk je echt dat dit alles wat er buiten is, zomaar vanzelf is ontstaan?" Ze dacht even na en zei toen: "Nee. Er moet toch een Schepper zijn."

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebr. 11:6, HSV)


Zoek je God?

Zoek je God? Lukt het je maar niet om die leegte in je te vullen? Heb je alles al geprobeerd?

God zegt ook tegen jou:

Zoek Mij en leef! (Amos 5:4, HSV)


Ik ben het Leven

Voel je je dood van binnen? Jezus is het Leven!

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

Als je Jezus niet hebt, dan ben je aangesloten op de dood. Hier op aarde loopt het spoor dood. Maar er is hoop!

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. (1 Joh. 5:11, HSV)

Pak de hand van Jezus vast. Roep tot Hem: "Jezus, wilt U mij redden van de dood die mij omringt?"

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Joh. 5:12, HSV)


De moordenaar naast Jezus aan het kruis deed dit

De moordenaar naast Jezus aan het kruis, kwam tot geloof. Hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was.

Hij vroeg het volgende aan Jezus:

En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (Luk 23:42-43, HSV)

Jezus zei NIET: Ik denk aan je zodra ik in mijn koninkrijk gekomen ben... nee NU op dit moment zul je met Mij in het paradijs zijn! Niet lichamelijk... maar geestelijk! Er komt een moment dat het lichaam van Jezus (met Hem als Hoofd volledig Één zal zijn. Bij Zijn terugkomst op de wolken.

En Hij zegt NU tegen jou:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openb. 3:20, HSV)

Doe jij je de deur van je hart open voor Hem?


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.