De waarheid

Gepubliceerd op 4 december 2022 om 10:55

We kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. In de waarheid is geen leugen. Houdt stand, uw middel omgordt met de waarheid. Hebben wij ons gehoor van de waarheid afgekeerd of willen we alléén de waarheid? En waar vinden we deze?


Jezus is de Waarheid

Jezus is de Waarheid.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

Jezus zei ook het volgende:

Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. (Joh. 18:37, HSV)

Diegenen die uit de waarheid zijn, luisteren dus naar Zijn stem. Niet naar andere stemmen. Nee, naar de stem van Jezus. Hoe kunnen we Zijn stem verstaan? Vooral door in de bijbel te lezen. Als we de waarheid kennen, dan maakt deze ons vrij.

...en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8:32, HSV)

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. (Joh. 17:17, HSV)

Jezus is het Woord van God.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openb. 19:13, HSV)

Door Jezus Christus is er genade en waarheid gekomen.

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Joh. 1:17, HSV)


De gordel van de waarheid

Jesaja profeteert over Jezus. De waarheid is de gordel om Zijn middel.

Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. (Jes. 11:5, HSV)

Als we de geestelijke wapenrusting, waarmee we bekleed behoren te zijn, bekijken staat hier dat wij ook onze middel moeten omgorden met de waarheid.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid... (Ef. 6:14, HSV)

Kijk hoe prachtig deze tekst over Elia!

En de hand van de HEERE was op Elia, en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt. (1 Kon. 18:46, HSV)

De gordel had een symbolische betekenis voor het omgordt zijn met de waarheid.

Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. (Matt. 3:4, HSV)

Ook Elia had een gordel om zijn middel.

Zij zeiden tegen hem: Het was een man met een haren mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. Toen zei hij: Dat is Elia, de Tisbiet. (2 Kon. 1:8, HSV)

Kijk! Hier gebiedt Elia één van de leerling-profeten om zijn middel te omgorden. En de gevulde oliekruik is het beeld van de Heilige Geest.

Toen riep de profeet Elisa een van de leerling-profeten en zei tegen hem: Omgord uw middel, neem deze oliekruik in uw hand en ga naar Ramoth in Gilead. (2 Kon. 9:1, HSV)

Als we de geestelijke wapenrusting bekijken biedt de gordel van de waarheid bescherming.. tegen de leugen. Hoe omgorden wij onszelf hiermee? Als we teruglezen, staat er dat Gods Woord de waarheid is. Als we ons daarmee voeden zijn we beschermd/ omgord!


Tot kennis van de waarheid komen

God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Dat hangt samen met onze zaligheid.

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.(1 Tim. 2:3-4, HSV)


Verschillende teksten over de waarheid

We kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid.

Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. (2 Kor. 13:8, HSV)

Uit de waarheid is geen leugen.

Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. (1 Joh. 2:21, HSV)

De liefde verblijd zich in de waarheid.

...zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid... (1 Kor. 13:6, HSV)

De weg van de waarheid is de weg van Jezus. Wandelen wij op die weg?

Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. (Ps. 119:30, HSV)

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. (Ps. 15:2, HSV)

Hieronder lezen we de inhoud van de waarheid. Wijsheid, vermaning en inzicht. Koop de waarheid staat er! En verkoop haar niet!

Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. (Spr. 23:23, HSV)


Volgen wij nog de weg van de waarheid?

Er wordt in de bijbel gesproken over een tijd waarin mensen hun gehoor van de waarheid hebben afgekeerd. Zij begeven zich op de weg van verzinsels van mensen. Woorden die het gehoor strelen. Ik geloof dat we in die tijd leven, al heel lang.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.

Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. (2 Tim. 4:3-4, HSV)

Waar omgorden wij ons mee? Waar vinden we de waarheid?

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.. (Ef. 6:14, HSV)

Dit bad Jezus toen Hij voor de moeilijkste beslissing ooit stond! Hij dacht aan de mensen in deze wereld. Hij alléén is de Waarheid! En de waarheid maakt ons vrij!

 

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. (Joh. 17:17, HSV)

 


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Ik geloof ook dat we in die tijd leven, Ilona. Mensen willen niet meer van Gods Woord weten. Toen ik vorig jaar een kerstkaartje stuurde naar een niet christelijke collega, kreeg ik de reactie via een berichtje op onze team-app dat zij niet gediend was van de christelijke boodschap die erop geschreven stond. Er ontstond nogal commotie onder de collega's. Dit jaar werd aan alle collega's, door een andere collega, gevraagd via de team-app geen kerstkaarten te sturen. En vooral niet met een Godsdienstige boodschap. Het deed me pijn, zoveel vijandigheid te ontmoeten, zo dichtbij...

Ik voelde me aangevallen, tot ik besefte dat het niet persoonlijk tegen mij gericht was, maar tegen onze HEERE en Zaligmaker. We mogen elke mening verkondigen "lijkt" het wel, behalve het Evangelie... Hoe triest. Ze doen niet alleen de HEERE, hún Schepper tekort. Maar ook zichzelf... De eerstkomende vergadering vind ik dus ook lastig. Deze is vlak voor de kerst. Voor mij is er geen kerst, zónder de geboren Zoon. Dus fijne kerstdagen kan ik hen dus ook niet wensen. Maar hóe dan wel? In ieder geval hoop ik er met gevouwen handen heen te gaan en mij het Evangelie niet te schamen wanneer het ter sprake komt, maar ook niet paarlen voor de zwijnen te gooien als het ware... En dat bedoel ik niet rottig tegenover mijn collega's. Want ik ben niet beter dan hen. Maar ik mag wel geloven in onze drieënige God. Dat is genade van Hem en dat wens ik ook hen toe...

Ilona
een jaar geleden

Dankjewel Yvonne, wat begrijp ik jouw reactie goed! Ik wilde rond kerst bijbels uitdelen. Heb al pakketjes samengesteld. Nu nog wachten op de kaarten die ik erin doe. Nu ben ik aan het bidden aan wie ik ze kan geven. Er zijn al mensen in gedachten gekomen. Dan twijfel ik weer of God die mensen in mijn gedachten brengt. Maar ik heb ze opgeschreven. Ik ga het gewoon doen 🙏🏻

Maak jouw eigen website met JouwWeb