Het levende Brood

Gepubliceerd op 4 december 2022 om 15:43

Jezus het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als we van Hem eten, dan zullen we eeuwig leven. Wat betekent dit precies? De bijbel is Gods woord en alles wordt er heel eenvoudig in uitgelegd. God gebruikt woorden als vrucht, brood en boom zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Hij nodigt je uit.


Brood uit de hemel

Brood. We hebben het nodig om te kunnen leven. Jezus zegt dat Hij het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald. Als we van Hem eten dan zullen we eeuwig leven. Wat betekent dit allemaal precies?

Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. (Joh. 6:33, HSV)

Het manna in de woestijn was een voorafschaduwing van Jezus. Hier aten de Israëlieten letterlijk brood wat uit de hemel kwam.

Zij baden, en Hij deed kwartels komen, Hij verzadigde hen met hemels brood. (Ps. 105:40, HSV)

Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. (Joh. 6:31, HSV)

Jezus heeft het over geestelijk brood. Geestelijk voedsel dat Hij ons wil geven zodat we kunnen leven. Zodat we rust hebben voor onze ziel. Uitzicht op eeuwig leven met Hem.

Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. (Joh. 6:58, HSV)

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. (Joh. 6:57, HSV)


Het levende Brood

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. (Joh. 6:51, HSV)

Ik moet hierbij denken aan de Boom des levens die in de hof van Eden stond.

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. (Gen. 2:9, HSV)

Die boom staat er nog steeds lezen we in het boek Openbaringen. Deze staat symbool voor Jezus met Zijn heiligen, iedereen die op Jezus, het Leven is aangesloten.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. (Openb. 2:7, HSV)

Er is een keuze. Van welke boom willen wij eten? Er is namelijk ook een boom van goed en kwaad. Het verschil is dat we zullen leven als we eten van Boom des levens en geestelijk zullen sterven als we eten van de boom van goed en kwaad. In het laatste geval heeft de dood macht over ons.

Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. (Joh. 6:50, HSV)


Levend Brood - levende Woord

Ook staat er geschreven dat we niet alleen van brood alleen zullen leven, maar van alles wat uit de mond van God komt.

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. (Deut. 8:3, HSV)

In het Nieuwe Testament haalt Jezus deze tekst weer aan. Hij is namelijk niet alleen het levende Brood, maar Hij is óók het levende Woord. Door het Woord heeft God alles geschapen.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Matt. 4:4, HSV)

Jezus kwam als het levende Brood naar deze aarde om ons te redden van de zonde en om ons het leven te geven. Hij offerde Zichzelf in gehoorzaamheid aan de Vader.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openb. 19:13, HSV)


Brood - lichaam - avondmaal

Tijdens het laatste avondmaal brak Jezus het brood als symbool voor Zijn lichaam.

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. (Luk. 22:19, HSV)

Jezus gaf de opdracht aan Zijn volgelingen om dit ook te doen om Zijn offer te gedenken totdat Hij terugkomt om Zijn Bruid op te halen.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openb. 3:20, HSV)

Dit is een uitnodiging. Jezus staat aan de deur van je hart. Hij klopt aan. Mag Hij binnenkomen en geestelijk de maaltijd met je houden en andersom?

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Ps. 34:9, HSV)


Wat je allemaal kunt bidden:

God als U bestaat

Wilt U me dat dan laten zien?

Here Jezus wilt U binnenkomen in mijn hart?

Vader, ik heb gezondigd,

mag ik bij U terugkomen..

en weer eten van de Boom des Levens?

Wilt U mij vergeven wat ik allemaal heb gedaan?

In Jezus Naam

Amen.

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Opnieuw dank je wel Ilona, voor deze mooie post!

Ilona
een jaar geleden

Dankjewel voor je oprechte lieve reactie Yvonne 🙏🏻 Dat bemoedigt mij zo!

Maak jouw eigen website met JouwWeb