In doeken gehuld

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 13:44

Jezus werd in doeken gehuld en in een kribbe gelegd. Aan de hand van dit teken moesten de herders Hem zoeken. Het was het begin van Zijn leven hier op aarde. Was de kribbe nu een broodbak of een voerbak voor de dieren? Aan het einde van Zijn leven op aarde werd Hij nogmaals in doeken gewikkeld.


In doeken gewikkeld

De engel zei tegen de herders:

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. (Luk 2:12, HSV)

...en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Luk. 2:7, HSV)

Nadat Jezus het offer voor de hele wereld had volbracht werd het lichaam van Jezus opnieuw in doeken gewikkeld.

Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. (Joh. 19:40, HSV)


De zweetdoek afzonderlijk opgerold

Simon Petrus ging in het graf. Hij zag de doeken liggen. Opvallend was dat de zweetdoek apart, opgerold, op een andere plaats lag. Ooit las ik in een boek dat het in die tijd gebruikelijk was dat een timmerman zijn zweetdoek op deze manier neerlegde als deze zijn werk volbracht had. Of dit de reden is weet ik niet, maar een prachtig beeld vind ik het wel.

Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. (Joh. 20:6-7, HSV)

Jezus is opgegroeid met het timmermansambacht. Zijn vader Jozef was immers ook timmerman?

Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? (Mark. 6:3, HSV)

Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? (Matt. 13:55, HSV)

Als we dan deze tekst erbij bekijken..? 

De timmerman spant een meetlint uit, tekent het hout af met een krijtstift, maakt het glad met schaven, tekent het af met een passer en maakt het naar de vorm van een man, naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen. (‭‭Jes. 44:13, HSV)

 


De kribbe

En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. (Luk 2:16, HSV)

Ik las dat 'kribbe' in de grondtekst zowel vertaald kan worden met 'broodbak' als met 'voerbak voor dieren'. Het eerste geval vind ik een mooie lijn naar het levende Brood uit de hemel, dat Jezus is. Maar... als ik in de bijbel naar kribbe zoek.. dan vind ik deze alleen in combinatie met dieren.

Overigens worden er geen aanwezige dieren vermeld, bij de geboorte Here Jezus ;).

Een aantal teksten op een rijtje in combinatie met 'kribbe'.

Zou de wilde os u willen dienen? Zou hij overnachten bij uw kribbe? (Job 39:12, HSV)

Als er geen koeien zijn, blijft de kribbe schoon, maar door de kracht van de os is er een grote opbrengst. (Spr. 14:4, HSV)

Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. (Jes. 1:3, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb