Een tijd om te planten

Gepubliceerd op 30 januari 2023 om 12:12

Nee. Het is nog niet de tijd om te planten in de tuin. Dát bedoel ik niet. Zelf zijn wij een plant. Wij groeien als we van het levende water drinken. Als we de juiste voedingsstoffen tot ons nemen. Gods Woord. Het is God Die laat groeien. Wij staan in de voorhoven van het huis van de HEERE. Lees verder...


Een tijd om te planten

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. (Pred. 3:2, HSV)

Paulus zegt:

Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. (1 Kor. 3:6, HSV)

Als wij geplant zijn kunnen wij ook weer opnieuw planten. Wij zijn stekbaar als plant. Als wij Gods woorden verspreiden en laten zien in ons leven dan ontstaan er allemaal kleine nieuwe plantjes.

Zij hebben door ons heen Jezus gezien. Andere planten op hun weg begieten ze door hen verder te leiden, de juiste voedingsstoffen (uit de bijbel) mee te geven. Hen te stimuleren om Gods woorden tot hen te nemen. Als de plantjes zich laten leiden door Gods Geest dan laat God ze groeien.


Een plant van naam

Wie is Deze Plant van naam? Jezus.

Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. (Ezech. 34:29, HSV)

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. (Ps. 92:14, HSV)

Zelf zijn wij dus ook een plant. We mogen groeien in de voorhoven van God. Daar zijn wij vanaf het moment dat we tot geloof komen. Hoe groeien wij? Door Gods woorden tot ons te nemen. Gods woorden staan in de bijbel. En wij planten het Woord van God weer voort. Het is God Die laat groeien.

Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. (1 Kor. 3:7, HSV)


Een plant die God niet geplant heeft

Elke plant die God niet geplant heeft zal uitgetrokken worden. Wie heeft die plant dán geplant? Die plant zal dan ook geen groei laten zien. Als we naar onze tuin kijken.. welke planten trekken wij er uit? Planten die het niet meer doen.. die meer dood zijn dan levend.. toch?

Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. (Matt. 15:13, HSV)

De vijand zaait ook zaad tussen onze planten in de tuin. Maar ook menselijk zaad. Hij heeft zelf nog nooit een mens geschapen hoor. Dat kán hij helemaal niet. Maar hij kan een mens veranderen als diegene zich daar zelf aan overgeeft en niet meer drinkt van het levende water dat Jezus geeft.

Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. (Matt. 13:25, HSV)

Die mens verandert dan van Gods zaad in onkruid. Hij sleept anderen mee in het verderf. Het onkruid vermeerdert zich sneller dan de stekjes van God. Deze laatsten zijn wel veel sterker, omdat ze aangesloten zijn op de bron van het leven.

In Gods licht zien wij het licht!

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. (Ps. 36:10, HSV)


Éen plant geworden met Hem

Als we tot geloof gekomen zijn dan zijn we één plant geworden met Hem

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. (Rom. 6:5, HSV)

Een nieuwe schepping. Een nieuwe plant. Dat zijn we dan geworden in Christus.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Kor. 5:17, HSV)

Een plant die drinkt van het levende water.

...maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Joh. 4:14, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Anne Stekhoven
10 maanden geleden

Als echte plantenliefhebber vind ik het een mooie gedachte ook zelf een plant te zijn :-) De tekst 'geplant aan waterstromen' komt in me op. Dat gaat over een boom. En dat vind ik zelf de mooiste vorm van plant.

Ilona
10 maanden geleden

Dankjewel Anne voor je reactie! Ja hè inderdaad een mooie gedachte. Ja dat is een hele toepasselijke tekst.. geplant aan waterstromen.

Mariska
10 maanden geleden

Bedankt voor deze mooie blog!

Ilona
10 maanden geleden

Dankjewel Mariska voor je reactie!
Gods zegen!

Yvonne
10 maanden geleden

Dank je wel Ilona. Wij mogen drinken van Jezus water om te groeien en zaden te strooien in vruchtbare akkers door God voorbereid. Wat is dat geweldig een rank te mogen zijn van Zijn wijnstok.
Veel zegen Ilona, met jouw mooie blogs...

Ilona
10 maanden geleden

Dankjewel Yvonne voor je fijne reactie. Zo is het! Gods zegen!

Maak jouw eigen website met JouwWeb