Een oase van rust

Gepubliceerd op 30 januari 2023 om 15:52

Babel is de woestijn waarin we geboren worden. Er is daar altijd dorst en geen rust. Zodra een mens zich daaruit bekeert, wordt deze aangesloten op de Bron van het Leven. Bij Hem is rust. Maar toch trekken we dan samen met Hem door de woestijn. Hij stelt ons op de proef. Wat doen we dan?


Rustplaatsen

Mozes kreeg de opdracht van de HEERE om alle rustplaatsen op te schrijven van het volk Israël dat door de woestijn trok.

Mozes schreef hun vertrekpunten op, van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de HEERE. Dit nu zijn hun rustplaatsen, ingedeeld naar hun vertrekpunten. (Nu. 33:2, HSV)

Het volk Israël was op reis naar het beloofde land. Net zoals wij dat nu zijn. Tijdens die reis werden op de proef gesteld. Hoe gingen ze daarmee om? Er staat beschreven dat ze morden en klaagden als er geen water in de buurt was of geen eten. Zodra Mozes uit beeld was lieten ze Aäron een gouden kalf maken van al hun sieraden. Het gouden kalf wordt tot op de huidige dag nog steeds aanbeden in Babel.

Zie, Babel is de minste onder de heidenvolken: woestijn, dorheid en wildernis. (Jer. 15:12, HSV)

Deze zal uiteindelijk ten onder gaan. Dus weet waar je op aangesloten bent. Op Babel. Of op de Bron van al het leven. Ik kom hier nog wel een keer op terug in een ander blog.

Laten we dus niet onze rustplaats vergeten. Anders worden we verloren schapen.

Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid. Zij gingen van berg naar heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. (Jer. 50:6, HSV)


Gebroken geluid laten horen

Wat me ook opviel is dat de Israëlieten van rustplaats tot rustplaats het gebroken geluid van een bazuin moesten laten horen.

...van rustplaats tot rustplaats moeten ze met een onderbroken klank blazen. (Num. 10:6, HSV)

Zoals ik het lees moeten wij dus eerst onze gebrokenheid laten horen aan de HEERE, als wij in de woestijn verkeren en worden aangevallen. Dán zal de HEERE, onze God ons verlossen van onze vijanden.

Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden. (Num. 10:6, HSV)

Even versimpelen. Als we op school of op ons werk hulp nodig hebben dan vragen we dat ook in de meeste gevallen. Soms komen we er zelf uiteindelijk nog uit. Het gevaar zit 'em erin dat we bij de verkeerde hulp gaan vragen en ons daardoor nog verder in de nesten werken.


Elim

Van Mara (bitter) kwamen de Israëlieten in Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Heilige getallen van God. Deze rustplaats was echt een oase van rust.

Zij braken op van Mara, en kwamen in Elim – in Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen – en zij sloegen daar hun kamp op. (Num. 33:9, HSV)

Een ware verkwikking, die wij nu al geestelijk mogen ervaren. Ook al worden we regelmatig door Hem op de proef gesteld. En hierin verzocht voor de duivel. God is bij ons. Hij wil hierbij ook de uitkomst geven.

Als wij ons vertrouwen maar op Hem blijven stellen en niet op deze wereld. Als we maar steeds Zijn hand grijpen, die Hij vol liefde naar ons uitstrekt.

En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Kor. 10:13, HSV)


Van woestijn tot waterpoel

Geestelijk mogen het volgende al ervaren als we een kind van God zijn geworden. En als we onze hulp steeds bij Hem zoeken. Straks zal het op aarde werkelijkheid worden.

Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. (Ps. 107:35, HSV)

Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. (Jes. 41:18, HSV)

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. (Jes. 35:1, HSV)

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. (Ps. 63:2, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb