De adelaar

Gepubliceerd op 1 februari 2023 om 19:37

De adelaar begint op een bepaald moment een nieuw leven. Hij gaat door een zeer pijnlijk proces. Hij trekt zijn nagels en veren uit. Wist je dat? Het is de keuze tussen leven of dood. Een prachtige lijn naar ons als oude en nieuwe mens.


Vernieuwing van jeugd

Als de adelaar oftewel arend oud wordt trekt hij zich terug in een schuilplaats. Zijn veren zijn zwak geworden en kunnen hem niet meer omhoog brengen. Hij staat dan voor een keuze. Hij kan zijn jeugd vernieuwen of hij zal sterven. Ik ben nu deze tekst nog beter gaan begrijpen. Jij ook?

Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. (Ps. 103:5, HSV)

Hoe vernieuwt hij zich dan? Nou trekt zijn nagels uit en plukt de zwakke veren uit zijn lichaam. Het is een heel pijnlijk proces waar hij doorheen moet. Hierna trekt hij zich terug in een schuilplaats. Als zijn veren en nagels weer zijn aangegroeid en hij weer op krachten is gekomen, dan vliegt hij weer uit en leeft nog zo'n dertig jaar. 


Een nieuwe arend

In deze schuilplaats blijft de arend totdat hij nieuwe veren, een nieuwe snavel en klauwen heeft gekregen. Daarna komt hij weer tevoorschijn. Hij is een nieuw leven begonnen. Hij denkt niet meer terug aan zijn oude leven. 

Ik moet hierbij denken aan het uittrekken van onze oude mens met zijn daden. Als we tot geloof komen dan trekken wij de nieuwe mens aan. Het beeld van Hem Die ons geschapen heeft. De oude mens is op de dood aangesloten. Het is dus net als met de arend een keuze tussen leven en dood.

...aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. (Kol. 3:9b-10, HSV)

We kunnen dan schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Bij Hem kunnen we op krachten komen. Ons laten voeden door Hem. We vliegen dan hoog boven de storm uit, gesterkt door Hem.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (Ps. 91:1, HSV)

Hij denkt niet meer aan ons verleden. Hij geeft ons een hoopvolle toekomst! Het leven. 

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jer. 29:11, HSV)


God als Arend

In de bijbel lezen we dat God Zijn jonge arenden leidt. Wij zijn Zijn arenden. Hij is onze Arend.

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid... (Deut. 32:11, HSV)

...maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jes. 40:31, HSV)


Thermiek

Een arend kan urenlang vliegen op de thermiek van de wind. Dit is ook een prachtige verwijzing naar hoe wij ons laten leiden door Gods Heilige Geest.

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Rom. 8:14, HSV)

Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. (Zach. 4:6, HSV)

Op die manier zal God ook een einde maken aan al deze koninkrijken van de wereld. Een steen zal zonder toedoen van mensenhanden worden afgehouwen. Dat beeld staat voor alle koninkrijken van deze wereld. Zijn Koninkrijk zal deze aarde vullen. Wij met Hem.

Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. (Dan. 2:34, HSV)

Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. (Dan. 2:44, HSV)


In de schaduw van Uw vleugels

Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels... (Ps. 17:8, HSV)

Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. (Ps. 36:8, HSV)

...voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. (Ps. 63:8, HSV)

Wat heerlijk dat we met alles wat er nu in de wereld speelt.. mogen weten dat we onder Zijn vleugels onze toevlucht mogen nemen als jonge arenden.

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. (Ps. 57:2, HSV)


Beluister het lied: Verberg mij nu onder Uw vleugels Heer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb