Ruimte

Gepubliceerd op 1 januari 2023 om 00:46

Een nieuw jaar is begonnen. Ben je al aan het opruimen? Ja! We hebben graag ruimte in ons huis. Door op te ruimen krijgen we ook ruimte in ons hoofd. Wat kunnen we dit jaar opruimen wat tussen God en ons in staat..? God wil graag dat we wandelen op ruime baan. Begin dit jaar met deze prachtige teksten!


In de ruimte

Als mijn huis vol rommel ligt, voel ik me benauwd en onrustig. Heb jij dat ook? Zo is het ook met ons hoofd, ons hart. Ons lichaam is een tempel van Gods Geest. Als daar rommel ligt, dan ontneemt ons dat het zicht.

Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen. (2 Sam. 22:20, HSV)

Als ik mij op God richt, Zijn woorden tot mij neem, dan schijnt het licht weer. Gods licht in mijn hoofd, mijn hart en lichaam. God leidt mij dan uit in de ruimte.

Zo heeft Hij ook jou weggelokt uit de mond van de benauwdheid naar de ruimte waarin geen beklemming is, en het gerecht van je tafel vol vet is. (Job 36:16, HSV)

Heb je Gods stem gehoord...? Hij wil je weglokken uit de mond van de benauwdheid. Hij wil jou en mij in de ruimte zetten, waar géén beklemming is! Er kan veel ruis zijn op de lijn, waardoor we Gods stem niet goed meer horen. Als we beginnen met opruimen, leugens, erge gedachten over andere mensen misschien... of hoogmoed.. dan verdwijnt die ruis.. dán horen we Gods stem weer luid en duidelijk door de ruimte klinken! Oh wat heerlijk! Alles is opgeruimd!


Wandelen op ruime baan

Onze hemelse Vader heeft het beste met ons voor. Zijn bevelen zijn ervoor om te zorgen dat alle obstakels op onze weg verdwijnen. Als we Zijn woorden tot ons nemen en bewaren, dan wandelen op ruime baan!

Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb. (Ps. 119:45, HSV)

Dat wens ook ik jou toe in dit jaar! Dat de weg vrij zal zijn naar de Vader. Dan zul je wandelen op ruime baan.


De Weg

Jezus is immers de Enige Weg naar de Vader?

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

Laten we dit gebed uitspreken naar onze hemelse Vader. "Laat mij zien oh Heer of er bij mij een schadelijke weg is.. waarop ik nu wandel. Een weg waarop obstakels liggen die mij kunnen beschadigen.. en die U ook pijn en verdriet doen.. Leidt mij op de eeuwige weg!"

Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. (Ps. 139:24, HSV)


Oog hebben voor Uw paden

Als we Gods bevelen overdenken dan hebben we weer oog voor Zijn paden. Op die paden ligt geen rommel. Nee het zijn ruime paden, waar vrijheid is en geen beperking.

Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden. (Ps. 119:15, HSV)

Want wát beperken wij ons als we nare gedachten toelaten in ons hart over wat die ander ons bijvoorbeeld heeft aangedaan. Dat we niet kunnen vergeven...

Laten we Zijn bevelen uitkiezen! In plaats van ons hart tot een moordkuil te maken...

Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen uitgekozen. (Ps. 119:173, HSV)

Vergeving. Hoe vaak heeft onze hemelse Vader óns vergeven?

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal. (Matt. 18:21-22, HSV)


Het levenspad

Het pad waarop we ons laten vermanen door Gods liefdevolle stem, leidt naar het leven! Als we Zijn vermaning achter ons laten, dan verdwalen we... dat komt door al die stenen die er dan op ons pad liggen. Ruim alles dus op!

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen. (Spr. 10:17, HSV)

Als we naar Gods stem luisteren, dan maakt Hij ons het pad bekend dat naar het leven leidt. Het levenspad.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (Ps. 16:11, HSV)

 


Laten we dit jaar dus beginnen met schoon schip te maken, niet alleen in ons huis, maar ook in ons hart!

Ik wens jou een gezegend 2023 toe!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
9 maanden geleden

Dank je wel, lieve Ilona, voor het stimuleren om op te ruimen... Ik wens jou ook een gezegend en opgeruimd(letterlijk en figuurlijk) 2023 toe. En hoop en bid bovendien nog veel van jouw posts te mogen lezen. Dat je velen hiermee tot zegen mag zijn!

Maak jouw eigen website met JouwWeb