God Woord staat vast

Gepubliceerd op 9 september 2023 om 21:42

Verschil je weleens in inzicht met je naaste? Hoe ga je om met die verschillen? Zoek je de verbinding? Of ga je de strijd aan? Wat is Gods leidraad hierin? En... geloven wij werkelijk dat God Zijn plannen zou veranderen naar onze inzichten? Nou gelukkig niet.


Gods woord staat vast

Gods Woord staat vast. 

Voor eeuwig, HEERE , staat Uw woord vast in de hemel. (Ps. 119:89, HSV)


Strijd niet om meningsverschillen

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. (Rom. 14:1, HSV)

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. (1 Tim. 2:8, HSV)

Voor alle duidelijkheid gaat het hier niet over de kern van het evangelie, maar bijvoorbeeld om tijdstippen of iets dergelijks.

Het is belangrijk om het grootste gebod "je naaste liefhebben als jezelf" in dit alles in acht te nemen.

Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun , ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. (2 Tim. 2:14, HSV)

Gaat het om ondergang of opbouw?

...zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. (1 Tim. 1:4, HSV)


De zekerheid van het geloof

Ik lees in de bijbel dat het het allerbelangrijkste is dat we de zekerheid van het geloof hebben en dat we 'Jezus' mogen uitdragen naar de mensen om ons heen.

...opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

In Hem zijn alle schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Kor. 13:12, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
9 maanden geleden

Ja..., als het niet om de kern van het Evangelie gaat, kunnen we beter niet redetwisten. Wel zou het geweldig zijn, wanneer ik samen met die persoon, met de Bijbel als basis, het zou onderzoeken. Blijft het menigsverschil bestaan, dan bid ik vaak kolossenzen 1 vers 9 tot en met 11. Leer ons de rechte kennis van Uw wil, opdat we zullen wandelen op die manier die U waardig is. Dan haal ik onze beide meningen ertussenuit, in het vertrouwen dat God ons de juiste wijsheid zal geven. Nu of later...

Dank weer, voor jouw mooie blog!