Stromen van levend water

Gepubliceerd op 12 maart 2023 om 11:50

Stromen van levend water vloeiden uit Zijn zij. Het bloed getuigt ervan, dat Hij Mens is geweest op aarde. Het water getuigt dat Jezus ons het levende water wil geven. Ben je weleens bij een bron geweest? Bedenk nu eens dat wij die stromen zijn, aangesloten op de Bron van al het leven. Lees verder.


Water en bloed kwam uit zijn zij

Toen Jezus gestorven was stak een soldaat een speer in Zijn zij. Meteen kwam er bloed en water uit.

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. (Joh. 19:34, HSV)

Meteen kwam er bloed en water uit. Zijn bloed moest vloeien om een verzoening tussen de mens en God te bewerkstelligen.

...heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,

en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft...

 Zijn bloed wast ons schoon van alle zonden. Het bloed uit zijn zij getuigt ervan dat Jezus werkelijk Mens was en in alles is verzocht zoals wij. Hij was God in het vlees, op aarde. Daar getuigt het water van. Levend water van Gods Geest.

Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. (1 Joh. 5:6, HSV)


Stromen van levend water

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Joh. 7:38, HSV)

Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien als wij het offer van Jezus hebben aangenomen.  Hij heeft dan onze zonden gewassen in Zijn bloed. Jezus is de getrouwe Getuige tot in de dood.

...en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. (Openb. 1:5, HSV)


U bent mijn getuigen

En wij zijn Zijn getuigen.

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. (Jes. 43:10, HSV)

Wij zijn een brief van Christus geworden geschreven door de Geest van de levende God.

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. (2 Kor. 3:3, HSV)


De Bron van levend water

Ben jij al aangesloten op de Bron levend water? Zijn eigen volk, waaruit Jezus voortkwam, heeft Hem verlaten. Het water lekt uit hen weg. Zij hebben Jezus zelfs aan het kruis genageld.

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. (Jer. 2:13, HSV)

Maar.... als we het offer van Jezus hebben aangenomen, dan zijn wij ook bronnen geworden, waaruit anderen mogen putten. Water dat nooit ophoudt te stromen, omdat wij als rivier zijn aangesloten op de Bron van al het leven. Jezus.

....maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Joh. 4:14, HSV)

Zie je het voor je? De bronnen in de bergen.. al die stroompjes die alle kanten opgaan en uiteindelijk als watervallen neerstorten in de rivier..!

Want Hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. (Ps. 78:16, HSV)

En Jezus is de Rots, waaruit wij als stromen van rivieren naar beneden storten.

De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. (Jes. 43:20, HSV)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.