Komt verzoeking van God?

Gepubliceerd op 1 juni 2023 om 12:04

Komt verzoeking van God? Of zijn het onze eigen gedachten? Hoe weten wij wat de gedachten van God zijn? Hoe weten wij wat onze eigen gedachten zijn? En met welk zwaard kunnen wij overwinnen?


Verzocht door eigen begeerte

De begeerte ligt in de mens. Sinds de zondeval is dit zo. Als mens zijn wij zwak en worden wij snel meegesleurd en verlokt.

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. (Jak. 1:14, HSV)


Jezus werd verzocht

De duivel kwam om Jezus te verzoeken. Jezus was volledig Mens op aarde, maar ook God. Elk woord van de duivel weerlegde Hij met Gods woord!

Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. (Matt. 4:7, HSV)


Waar komen onze gedachten vandaan?

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten... (Jes. 55;8, HSV)

Het is dus belangrijk om te onderzoeken of onze gedachten in overeenstemming zijn met wat Gods Woord tegen ons zegt.

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten?

Maar wij hebben de gedachten van Christus. (1 Kor. 2:16, HSV)


Met Gods woord win je altijd

Heb je weleens gezien hoe iemand aan het zwaardvechten is? Met Gods Woord win je altijd.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. (Ef. 6:17, HSV)

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebr. 4:12, HSV)


Het antwoord

Verzoeking

  • komt van de duivel
  • ligt in de begeerte van de mens

De duivel

  • valt aan in onze gedachten
  • valt aan op onze zwakke plekken

Wij

  • beoordelen met behulp van Gods Woord (=zwaard van Gods Geest) of dat wat zich afspeelt in onze gedachten, in overeenstemming is met Gods woord. 

Bijvoorbeeld

  • Gedachte: "Ik ben beter dan een ander"
  • Gods Woord zegt: "Acht een ander uitnemender dan jezelf" (Fil. 2:3)

Als we die gedachte niet meteen aanpakken dan zal ons gedrag bepaald worden door die gedachte. We zullen ons dan hoogmoedig gaan gedragen en een ander in opmerkingen lager zetten dan onszelf.

  • Gedachte: "Ik vergeef die ander nooit meer"
  • Gods Woord zegt: "Vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft" (Ef. 4:32)

Als we deze gedachte niet meteen aanpakken dan laten wij onze vrede wegnemen uit ons hart. We worden dan een wrokkig mens zonder blijdschap. Het kan soms een proces zijn, maar ga er wel met God mee aan de slag. Breng deze gedachte bij Hem! 

Reactie plaatsen

Reacties

Bea
een jaar geleden

Het kan dus allebei? Ik lees geen duidelijk antwoord...

Bijbeltijd
een jaar geleden

Dag Bea, dankjewel voor je reactie. Daar ben ik blij mee. Ik heb zojuist één en ander verduidelijkt in mijn blog. Ik hoop dat het nu wel duidelijk overkomt. Verzoeking komt van de duivel en komt voort uit de begeerte van de mens. Er staan nu wat voorbeelden van gedachten die we kunnen hebben. In Gods woord kunnen we dan lezen of die gedachte van God komt of van de duivel.

Aritha
een jaar geleden

Bedankt voor deze blog. Helder

Bijbeltijd
een jaar geleden

Dankjewel Aritha voor je reactie!

Yvonne
een jaar geleden

Heel duidelijk Ilona. Alleen met en door Gods Woord kunnen we verkeerde gedachten verslaan!

Maak jouw eigen website met JouwWeb