De verkeerde boot genomen

Gepubliceerd op 1 juni 2023 om 13:09

Je heb de verkeerde boot genomen in je leven. God vroeg je iets anders. Je vluchtte weg. Het leek een veilige oplossing. Een storm steekt op. De boot dreigt te zinken. Je geeft toe dat het komt doordat je tegen Gods woord bent ingegaan. Je springt. God geeft uitkomst. Hoe doet Hij dat?


De verkeerde boot nemen

Jona werd verzocht. De duivel gaf hem een prachtige oplossing zo het leek. Zo nam hij bewust de verkeerde boot. Een storm steekt op. Het schip dreigt te zinken. Zijn eigen plan komt niet meer goed. Alles wijst naar hem.  De enige oplossing is een sprong in dat diepe water... met het besef dat hij zal verdrinken. Hij springt... wat nu?


Gods uitkomst

God geeft altijd uitkomst. Zien wij zijn uitkomst wel op die manier? Zijn onze ogen open?

...maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Kor. 10:13, HSV)

Maar dan... stuurt God een grote vis. Die slokt hem op. Is dit Gods uitkomst? Hij laat Jona niet verdrinken. De vis is een uitkomst. Wel lijkt het een soort gevangenis. Maar Jona mag wel even nadenken...


Het dankgebed

Na drie dagen gaat Jona bidden. Hij beseft dat God antwoord heeft gegeven op zijn eerdere gebed.

Water omving mij, bedreigde mijn leven,

de watervloed omving mij.

Zeewier was om mijn hoofd gebonden.

Naar de diepste gronden van de bergen

daalde ik af in de aarde;

 

 

Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog,

HEERE, mijn God!

Toen mijn ziel in mij bezweek,

dacht ik aan de HEERE;

mijn gebed kwam tot U,

in Uw heilige tempel. (Jon. 2:5-7, HSV)


Het besef van Gods goedheid

Nu beseft hij hoe goed God is. Hij had God verlaten.

Hij bidt verder:

Wie nietige afgoden vereren,

verlaten Hem Die hun goedertieren is. (Jon. 2:8-9, HSV)

Voorheen vereerde hij zichzelf (nietige afgod). Hij deed wat hem zelf goed leek.


Een nieuwe belofte

Hij belooft God dat hij zal doen wat God heeft gevraagd. En dan spuugt de vis hem uit op de vaste grond.

Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen;

wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.

Het heil is van de HEERE!

Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. (Jon. 2:10, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
9 maanden geleden

Inderdaad Ilona. Wanneer we constateren dat we de verkeerde boot genomen hebben, is het zaak terug te keren naar Zijn Woord en weg. Dat geeft rust en vrede... Blij weer blogs van je te kunnen lezen!