Gods vruchten en schijnvruchten

Gepubliceerd op 29 juni 2023 om 13:02

Oefen u in de godsvrucht. In gedachten zie ik de boom des levens met Gods vruchten eraan. Zij zijn een bron van grote winst schrijft Timotheüs. Prachtig! Wat betekent dit werkelijk? Wat voor 'winst' wordt hier bedoeld? En hoe kunnen wij ons oefenen in die godsvrucht? Ik ben benieuwd...


Oefen uzelf in de godsvrucht

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. (1 Tim. 4:7, HSV)

Ok. Dus de onheilige en onzinnige verzinsels moeten we verwerpen. Want die hangen aan de boom van goed en kwaad.. toch? Zie jij het ook voor je? Adam en Eva gingen hier de mist in. Door het offer van Jezus aan te nemen is er weer toegang tot de Vader. En dan begint deze oefening, die een grote winst oplevert. Welke? Daar gaan we zo mee bezig.

Dit hebben we nu geleerd.

  • Verwerp onheilige en onzinnige verzinsels

Hoe weten we kunnen we deze herkennen? Nou. Deze staan NIET in de bijbel. Gods woord.


Kennis van Gods Woord

Als wij geen kennis hebben van Gods woord, dan trappen wij makkelijk in de verzinsels zijn van de duivel. De schijnvruchten, die aan de boom van goed en kwaad hangen. De slang bevindt zich in die boom en biedt ze maar al te graag aan. Onderscheidingsvermogen krijg je alleen door tijd in Gods woord door te brengen. Al lees je elke dag maar een stukje.

...en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is...(Tit. 1:2a, HSV)

Als we oprecht kennis nemen van Gods Woord, dan worden Gods vruchten automatisch zichtbaar in ons leven. Ons leven is een offer voor God.

Wandel in de liefde, zodat mensen door ons heen, Christus kunnen leren kennen.

...en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Ef. 5:2, HSV)


Het eeuwige leven

De duivel is een grote leugenaar. Door die verzinsels aan te bieden, die tegen Gods woord ingaan, wil hij ons de hoop op het eeuwige leven ontnemen.

...in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. (Tit. 1:2b, HSV)

God kan niet liegen! Hij heeft ons het eeuwige leven beloofd in Zijn Zoon Jezus. Dat is de kroon op ons leven.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Jak. 1:12, HSV)

Ken je God? Heb je Hem werkelijk lief? Wil je investeren in die relatie met Hem? Je krijgt er nu al zoveel voor terug, wat de wereld je niet kan bieden. De hoop op het eeuwige leven is een bron van grote winst!


Wat je kunt bidden

Hemelse Vader,

Ik wil U dienen met heel mijn hart.

Wilt U mij inzicht geven in Uw woord?

Wilt U mij helpen om tijd te maken om in de bijbel te lezen?

Als ik verzinsels van mensen ben gaan geloven, wilt U

deze dan verwijderen uit mijn hoofd en hart?

Wilt U mij vullen met Uw woorden?

Wilt U mij alles vergeven?

DankUwel!

In Jezus Naam. Amen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.