De vlucht naar Egypte

Gepubliceerd op 8 december 2023 om 15:56

Waarom moesten Jozef en Maria met de pasgeboren Jezus naar Egypte vluchten? Was dit alleen vanwege dat Herodes het Kind zocht om Het om te brengen? Of was er ook nog een andere reden? En wat betekent dit allemaal. Lees mijn studie. Ook deel ik een zeer interessante video.


De vlucht naar Egypte

Het volgende gebeurde nadat de wijzen uit het Oosten waren vertrokken.

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. (Matt. 2:13, HSV)

Even terug naar het Oude Testament. Daar lezen we het volgende.

Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen. Hos. 11:1, HSV)

En wat lezen we hier?

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.

En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. (Matt. 2:14-15, HSV)


Israël en Jezus Christus

Bovenstaande tekst 'Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen", is één van de meest belangrijke teksten in de bijbel.

Graag deel ik daarom met jou deze zeer interessante studie over Israël en Jezus Christus. Het geeft nieuwe inzichten waaraan de meeste leringen voorbijgaan. Deze spreker is van Joodse afkomst. Hij deelt puur bijbelteksten en vervullingen, waar je echt niet omheen kunt (en waarom zouden we dat überhaupt willen?).

Neem er een moment de tijd voor. Sla de link anders even ergens op. Het duurt een uur en is Nederlands ondertiteld.


Het volk Israël in Egypte

Even terug naar de eerste tekst, waarin Jozef in een droom de opdracht krijgt om met Maria en het Kind naar Egypte te vluchten. Opnieuw lezen we hier een vervulling aan het einde van dit tekstgedeelte. Alleen heeft niemand de profetie kunnen vinden.

Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte, en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven.

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan.

Maar nadat hij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd was, vertrok hij naar het gebied van Galilea.

En toen hij daar was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden. (Matt. 2:19-23, HSV)

Opmerkelijk is dat nog steeds niemand, in het Oude Testament heeft kunnen vinden, op welke tekst Matthëus hier doelt. Toch is de bijbel van A tot Z waar! Welke profetie is hier vervuld? Weet jij het? Laat het me dan weten.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.