Wat is jouw fundament?

Gepubliceerd op 10 december 2023 om 22:34

Wie heb jij als fundament? Het fundament is je bekering. Dat staat geschreven. Lees mijn blog. Heb je Gods woord nog als je basis? Of die spreker of schrijver, die je zo hoog acht...? Welke woorden eet jij op?  Eet Mij zegt Jezus. Luister je nog naar de zuivere recht gesneden waarheid?


Eet Mij

Wat betekent het om Jezus te eten?

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. (Joh. 6:57, HSV)

Welk geestelijk voedsel neem jij tot je? Leg je alles wat je hoort/ lees naast de bijbel? Doe jij zelf de bijbel nog open? Ben je wakker?

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. (Tim. 2:2, HSV)


Het fundament van bekering

Als wij tot geloof komen, komen wij tot bekering van dode werken (werken die niet in God gedaan zijn/ ons oude leven). Daarmee leggen wij een fundament. Het is een eerste belangrijke stap tot God, Die ons heeft geroepen.

Hij roept elke ziel, die bereid is om zichzelf volledig aan Hem over te geven voor het offer van Zijn Zoon Jezus Christus.

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God... (Hebr. 6:1, HSV)

Na onze bekering gaan wij bouwen op ons fundament, dat is gebouwd op de Rots, Jezus. We blijven niet bij het eerste onderwijs, maar gaan verder en dieper Gods Woord onderzoeken onder leiding van Gods Geest.


Jouw fundament op de Rots

Jezus vertelt hieronder ook duidelijk dat deze man in de gelijkenis zelf zijn huis bouwde en het fundament (bekering) legt. Hij bouwt zijn fundament op de Rots, Jezus.

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.

Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde:

hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. (Luk. 6:47-48, HSV)

Een fundament is niets anders dan de basis, waarop verder gebouwd kan worden.


Het fundament Jezus Christus

Laat duidelijk zijn. Er IS geen ander fundament dan Jezus Christus. Als we ons huis bouwen op iets of iemand anders bouwen, dan heeft geen basis.

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. (1 Kor. 3:11, HSV)

Als we ons fundament op een mens bouwen, dan is het geen basis.


Één is je Meester

Daarom is het levensgevaarlijk om zomaar een spreker achterna te lopen, die een keer een goede preek heeft gehouden. Of die schrijver die in jouw ogen goede boeken schrijft over de bijbel. Dat heb ik pas zelf nog ervaren. Een mens blijft een mens en God is God!

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. (1 Joh. 5, HSV)

Blijf alles toetsen! En plaats die spreker of schrijver niet op een voetstuk! Houd goed in de gaten of je God nog als Allerhoogste hebt in je leven, of die spreker of schrijver met mooie woorden, die in jouw ogen God dient. Anders heb je geen basis. Eén is onze Meester. Jezus Christus!

Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. (Matt. 23:8, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
6 maanden geleden

Hoi Ilona. Toen ik jouw blog begon te lezen, dacht ik: Hè? Wat doet Ilona nu? Het fundament ligt toch nieti onze bekering? Maar ik las verder. En je eindigde zo mooi! Ons fundament is Christus! En daarop mogen wok ons huis verder bouwen. Met Hem hebben we een stevig huis... Op Christus en Zijn Woord vertrouwen is het stevigste fundament dat er is! Dus wat je zegt: Geen mensen op voetstukken zetten, maar kritisch luisteren met Gods Woord ernaast. Toetsend of de Allerhoogste tevens de hoogste plaats heeft in ons leven... En daarbij mag ik de ander hoger achten dan mezelf, indien die ander, Christus ook op de hoogste plaats heeft staan en niet zichzelf... Zalig zijn de armen van geest (de nederigen van hart) want zij zullen het Koninkrijk beërven... Dank je wel Ilona, voor dit korte moment van even stil staan en luisteren naar wat de HEERE ons te vertellen heeft. Fijne en gezegende week!

Ilona
6 maanden geleden

Dag lieve Yvonne, Dankjewel voor je fijne reactie. Ik begrijp dat de inleiding in eerste instantie zorgt voor vraagtekens. Maar de tekst staat in de bijbel. Wij leggen een fundament van bekering en bouwen ons geloof op de Rots, Jezus. Er staat ook nog een tekst dat Paulus ook een fundament legde.. het is daarna aan de gelovigen die van Gods Woord horen, of zij daar verder op gaan bouwen.. Wij leggen dus met wat we vertellen van Jezus aan die ander, ook weer een fundament… maar dat is iets voor een volgende studie.. niet dat ik de wijsheid in pacht heb.. maar ik deel graag wat ik zelf mag ontdekken.. lieve groet..

Yvonne
6 maanden geleden

Ben benieuwd naar het vervolg!