Twaalf fundamenten met namen

Gepubliceerd op 12 december 2023 om 22:50

Weet jij waarom de namen van de apostelen staan op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem? Wat waren hun namen? Wat was hun taak? Wat geweldig om steeds dieper Gods Woord te mogen begrijpen. Laat duidelijk zijn dat Christus het enige fundament is, dat gelegd kan worden.


Twaalf fundamenten met de twaalf namen van de apostelen

Om welke namen gaat het hier?

Ik denk zelf dat het om de eerste twaalf discipelen van Jezus gaat. Zij hebben Hem gezien en zijn als eerste uitgezonden om het evangelie te verkondigen van het Koninkrijk van God.

En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. (Openb. 21:14, HSV)

De twaalf discipelen/ apostelen (wordt door elkaar gebruikt) legden allereerste het fundament "Jezus Christus". Hij is het fundament. Leg nu dus de verbinding met de twaalf fundamenten van de muur van de stad. Bijzonder hè? Hun namen staan daar niet voor niets op geschreven.


De twaalf apostelen

De namen van de apostelen waren:

 1. Simon (Petrus
 2. Andreas (broer van Petrus)
 3. Jakobus
 4. Johannes (broer van Jakobus)
 5. Filippus
 6. Bartholomeüs
 7. Thomas
 8. Matteüs
 9. Jakobus (zoon van Alfeüs)
 10. Lebbeüs (Thaddeüs)
 11. Simon Kananites
 12. Judas Iskariot

Dat kun je lezen in Matt. 10:2-4.

Judas wordt na zijn dood vervangen door Matthias.

En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. (Han. 1:26, HSV)


Het fundament Jezus Christus

"Jezus Christus" is het enige fundament dat gelegd is. Niemand kan een ander fundament leggen.

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. (1 Kor. 3:11, HSV)


Verkondiging Koninkrijk van God

Nadat Jezus hoorde dat Johannes was overgeleverd, keerde Hij terug naar Galilea (wat Zijn thuishaven was). Hij begon toen met de verkondiging van het evangelie.

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Matt. 4:17, HSV)


De roeping van de apostelen

Jezus liep langs de zee en riep als eerste deze twee discipelen.

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. (Matt. 4:18, HSV)

Klik hieronder om het hele hoofdstuk te lezen.

Dat opvissen van mensen zien we in de volgende tekst ook weer. Mooi hè?

Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. (Jer. 16:16, HSV)

Kijk. Dit is een gelijkenis die Jezus vertelt. Lees de gelijkenis verder in hetzelfde hoofdstuk.

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. (Matt. 13:47, HSV)


Doel van De Twaalf Apostelen

Hier lezen we waarvoor de twaalf apostelen geroepen werden.

En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken,en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. (Mark. 3:14-15, HSV)

Even op een rijtje:

 1.  om te prediken (het Koninkrijk van God)
 2.  om zieken te genezen en de demonen uit te drijven

Gebouwd op het fundament van de apostelen

Als we nu die stad (het Nieuwe Jeruzalem) in Openbaringen weer lezen, die aan het begin van mijn blog wordt genoemd. En dan deze tekst! Door het offer van Jezus aan te nemen, zijn wij gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is....

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Ef. 2:19-22, HSV)

Zie je het gebouw voor je? Wij als levende bouwstenen in het Koninkrijk van God?

...dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petr. 2:5, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 maanden geleden

Wat heb je dit goed uitgelegd Ilona! Ik zocht even op wat het verschil is tussen een discipel en een apostel. Een apostel is door Jezus zelf uitgekozen en een discipel niet. Alhoewel laatstgenoemde wel Jezus volgt. Mijn gedachten gaan als vanzelf verder: Zijn wij allen discipelen van Jezus, ook uiteindelijk niet uitgekozen door de HEERE? Alleen niet tijdens de rondwandeling van Jezus op de aarde, maar door Zijn Geest en Woord? Maar misschien heb jij je er meer in verdiept dan ik. En denk ik verkeerd?

Ik ga weer fijn verder lezen, wat jij geschreven hebt over wat een discipel is.
Liefs,
Yvonne

Maak jouw eigen website met JouwWeb