Wat is een discipel?

Gepubliceerd op 16 december 2023 om 19:07

Wat is een discipel van Jezus? Waaraan kan iemand herkend worden als een discipel van Jezus? Uit welke teksten wordt duidelijk dat niet alleen 'De Twaalf' discipelen van Jezus worden genoemd? En wie was de discipelin, die specifiek wordt genoemd?


Wat is een discipel?

In een vorig blog heb ik genoemd wie de twaalf discipelen van Jezus uiteindelijk waren. Zij worden ook wel met 'De Twaalf' aangeduid. Hun namen staan op de fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem, dat in het boek Openbaringen wordt beschreven.

Jezus riep hen, zoals Hij nu jou en mij roept. Het bijzondere is, dat 'De Twaalf' meteen alles achterlieten om Hem te volgen. Dat is kenmerkend.

Maar in principe is elke volgeling/ leerling van Jezus, een discipel. Iedereen, die Jezus aanneemt en aan de beschrijving voldoet is Zijn discipel. Die is het zaad van Christus. Zaad dat nooit vergaat. Dat is een nieuwe studie waard.

...u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petr. 1:23, HSV)


Andere discipelen dan De Twaalf

Uit de volgende teksten blijkt ook dat niet alleen 'De Twaalf' discipelen worden genoemd.

En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheüs was... (Han. 16:1, HSV)

Hieronder wordt specifiek een discipelin genoemd, die overvloedig was in goede werken en in liefdegaven.

En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk. (Han. 9:36, HSV)


Zij maakten discipelen

Uit de volgende tekst blijkt dan ook dat niet alleen "De Twaalf", discipelen werden genoemd. De apostelen, die het evangelie verder verspreidden over de wereld, maakten veel discipelen, staat hier.

En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. (Han. 14:21-22, HSV)

Het is de opdracht van Jezus om het koninkrijk van God te verkondigen. Zijn Koninkrijk is NIET van deze wereld.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld... (Joh. 18:36, HSV)

Hier kom ik in een ander blog nog op terug.


Hoe wordt duidelijk dat we discipelen van Jezus zijn?

In de volgende teksten staat geschreven wat een discipel van Jezus doet. Hieraan kan de wereld Jezus in jou zien. En aan het volgende kunnen christenen elkaar herkennen.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen,en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8:31-32, HSV)

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Joh. 13:35, HSV)

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh. 15:4-7, HSV)

Dus aan deze drie zaken is te zien dat we een discipel van Jezus zijn. Ik heb de belangrijkste bovenaan gezet. Als we in Zijn woord blijven, krijgen we liefde voor elkaar en dan zullen we veel vruchtdragen.

  1. Als we in Zijn woord blijven
  2. Als we liefde onder elkaar hebben
  3. Als we veel vruchtdragen

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
6 maanden geleden

Ha... Dat komt goed overeen met wat ik in mijn reactie schreef op jouw vorige blog. Het belangrijkste is dat we in Zijn Woord blijven vermoed ik. Daardoor blijf ik althans steeds weer ontdekken, dat ik niet beter ben dan een ander. En daardoor liefde en respect op kan brengen voor de ander... De praktijk van het leven van vruchtdragen, dat doe ik niet zelf. Ik zie dat ik nog regelmatig zo tekort schiet in het betonen van liefde en aandacht voor de ander. Grote kado's zijn dat, wanneer een ander dat wel aan mij toont... Liefde geven zonder er iets voor terug te verwachten? Dat is het mooiste kado dat je iemand kan geven volgens mij... En dragen we daarmee niet Christus uit? Door nederig en belangeloos naast de mensen om ons heen te staan? Hen op die manier praktisch èn in woorden 't Evangelie te brengen? En dan gaat dat Evangelie toch wel boven alles! Want wie gelooft zal het Koninkrijk van God binnen gaan...

Groetjes van mij!

Maak jouw eigen website met JouwWeb