Het Koninkrijk van God

Gepubliceerd op 16 december 2023 om 21:34

Wat verkondigde Jezus vanaf het begin van Zijn bediening op aarde?  De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd. Dat staat letterlijk geschreven. Is het een waarneembaar Koninkrijk? Is het er al? Zo ja, waar bevindt het zich?


Daarvoor ben Ik uitgezonden

Nadat Jezus hoorde, dat Johannes was overgeleverd, begon Jezus te prediken. Wat predikte Jezus? Waarvoor was Hij uitgezonden?

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matt. 4:17, HSV)

Omdat Markus dit ook geschreven heeft, kunnen we duidelijk concluderen dat met het Koninkrijk der hemelen hetzelfde bedoeld wordt als het Koninkrijk van God. Lees maar.

...en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Mark. 1:15, HSV)

Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden. En Hij predikte in de synagogen van Galilea. (Luk. 4:42b, HSV)


De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes

De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd.

De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. (Luk. 16:16, HSV)


Het is binnen in u

In de volgende tekst lezen we dat het Koninkrijk van God binnen in ons is. Dat wil zeggen in het zaad van Christus.

En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze.

En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Luk. 17:20-21, HSV)

Als Gods Koninkrijk binnen in ons is, dan kunnen we de volgende tekst misschien ook weer beter begrijpen?

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Kor. 3:16, HSV)

Het is dus een geestelijk Koninkrijk.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. (Joh. 18:36, HSV)


Niet in woorden, maar in kracht

Wat wordt bedoeld met de volgende tekst? Moeten we geweld gebruiken in plaats van woorden?

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. (1 Kor. 4:20, HSV)

Nee! Dat blijkt wel uit de volgende profetie.

Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. (Zach. 4:6, HSV)


Zonder mensenhanden

In de volgende tekst lezen we dan ook hoe Gods Koninkrijk (een eeuwig Koninkrijk) uiteindelijk (zonder mensenhanden!), alle aardse koninkrijken zal verbrijzelen. Alleen door Gods Geest.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan.

Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. (Dan. 2:44-45, HSV)


Het evangelie van het Koninkrijk

Het Evangelie van het Koninkrijk (welk koninkrijk?) zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken... en dan zal het einde komen. En natuurlijk het Evangelie van het Koninkrijk van God. Waarmee Jezus Zijn bediening begon.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Matt. 24:14, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
6 maanden geleden

Ik zat al op het Koninkrijk van God, dat wij zullen binnentreden, wanneer de Heere Jezus terug zal komen op deze aarde. Maar je hebt gelijk. Het Koninkrijk van God ís al op aarde gekomen, door Zijn Geest in ons. Ons lichaam is Zijn tempel. Hoe groot is dat! Terwijl ik me bedenk, wat Paulus ook zegt: Als ik het goede wil doen, ligt het kwade nabij... Daarom is het zo belangrijk om in Zijn Woord te leven. En in liefde met elkaar. Om elkaar te troosten wanneer het niet gelukt is en aan te moedigen in Hem te blijven en Hem volhardend te blijven volgen. Bedankt Ilona! Voor jouw prachtige blogs, die mij vandaag weer aan het denken gezet hebben.
Liefs,
Yvonne