Het eerste onderwijs laten rusten

Gepubliceerd op 18 december 2023 om 23:07

Wat bedoelt de bijbel met het eerste onderwijs? Wat houdt dat precies in? Dat moeten we laten rusten. Wat betekent dat? Het laten rusten? En wat komt na het eerste onderwijs? Graag verdiep ik mij in het eerste stuk van Hebreeën 6:1.


Eerste onderwijs - fundament van bekering - doorgaan tot de volmaaktheid

Deze tekst bedoel ik. Graag wil ik deze eens uitspitten. Doe je mee?

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

(Hebr. 6:1, HSV)


Wat is het eerste onderwijs?

Mijn conclusie is:

Het eerste onderwijs, met betrekking tot Christus is:

  • het fundament leggen van bekering van dode werken
  • geloven in God door Zijn Zoon Jezus
  • automatisch volgt dan de wens om je te laten dopen als het goed is

Met je bekering van dode werken en het geloof in God leg je dus het fundament. De basis. De basis is Jezus Christus. Hij is het fundament.

Dat is de eerste voeding. Eerst ben je er vol van dat je een kind van God bent geworden. Je wilt je laten dopen en je wilt ervan getuigen. En dan ga je je verder in Gods Woord verdiepen onder leiding van Gods Geest.

Paulus spreekt er ook wel over dat je dan van de melk (eerste onderwijs) naar vast voedsel (verdieping) overgaat. Je bouwt dus verder op de basis. Op het fundament Jezus Christus.


Het eerste onderwijs laten rusten

In bovenstaande tekst lezen wij dat we dit onderwijs moeten laten rusten. Dán pas kunnen we verder groeien. Dat is Gods doel met ons. Dat eerste onderwijs is dus het fundament, waarop we verder bouwen.


Wat zijn dode werken?

In bovenstaande tekst gaat het over bekering van dode werken.

Bekering betekent dat je je omkeert. 

Dode werken zijn werken die niet in Jezus gedaan zijn. Deze werken behoren tot je vorige leven. Je keert je daar vanaf.

Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. (Joh. 3:2, HSV)


Vast voedsel - verdieping - groei

Als je oprecht zoekt naar de waarheid dan is het allereerst belangrijk om deze te zoeken in de bijbel, Gods Woord. Waar nodig, zal God je de benodigde instrumenten geven om Zijn Woord uit te leggen.

Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Mensen die op je pad komen
  • Iets wat je leest
  • Iets wat je ziet in een video

Maar je heb altijd Gods Woord en Gods Geest nodig om te weerleggen of het klopt. De duivel zal er ook alles aan doen om je te verzoeken, in verleiding te brengen of je op een dwaalspoor te zetten.

Beproef dus elke geest of deze van God komt en laat je niet meeslepen door allerlei vreemde leringen.

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. (1 Joh. 4:1, HSV)

Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen... (Hebr. 13:9, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.