De blinkende Morgenster

Gepubliceerd op 22 december 2023 om 13:29

Met welk doel zijn de sterren gemaakt? Jezus is de blinkende Morgenster. De wijze mannen zagen Zijn grote ster en volgden deze. Wie zullen er in de laatste tijd blinken als de sterren? Wie zijn tot een licht gesteld? Welk nageslacht zal even talrijk worden als de sterren? Lees je weer mee?


Waarvoor zijn de sterren er?

God maakte de zon (het grote licht), de maan (het kleine licht) en de sterren. In dit blog wil ik graag inzoomen op de sterren.

En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. (Gen. 1:16-17, HSV)

God heeft de sterren zijn gemaakt om:

  • de nacht te beheersen (samen met de maan)
  • scheiding te maken tussen het licht en de duisternis

De blinkende Morgenster

Jezus zegt:

Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. (Openb. 22:16, HSV)

De wijzen uit het Oosten zagen Zijn ster.

Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Matt. 2:2, HSV)

Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. (Openb. 22:16, HSV)


Het waarachtige Licht

Jezus is het waarachtige Licht.

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan… (Joh. 1:9-10, HSV)

Is er dan ook een Licht dat niet waarachtig is? Ja, de duivel toont zich als een engel van het licht. Dit licht is dus vals. Het lijkt goed. Oppassen dus.

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. (2 Kor. 11:14, HSV)

Jezus is dus het echte waarachtige Licht van deze wereld.

Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. (Joh. 9:5, HSV)


Wie zijn tot een licht gesteld?

Omdat wij ook het licht van deze wereld zijn. Gods Geest woont in Gods kinderen.

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. (Matt. 5:14, HSV)

Paulus zegt:

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. (Han. 13:47, HSV)

Dit is de vervulling van onderstaande profetie.

Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. (Jes. 42:6, HSV)


Uw nageslacht talrijk als de sterren

Dat in de volgende tekst zegt God tegen Abraham dat Hij zijn nageslacht zeer talrijk zal maken ALS de sterren. Dit wil dus niet zeggen dat er voor elk mens een ster is.

...zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. (Gen. 22:17, HSV)

Het nageslacht van Abraham, dat is nu Christus, lezen we overigens in Galaten 3:16, en Zijn zaad. Dat is weer een andere zeer interessante studie. Dat nu even ter zijde.


Blinken als de sterren

We lezen hieronder dat mensen kunnen blinken als de sterren. Hoe dan?

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. (Dan. 12:3, HSV)

Zoals we hebben gelezen. Door een licht te zijn in deze wereld, zodat Jezus door ons heen schijnt.


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
6 maanden geleden

Wat een lichtgevend blogje. Dank je wel. Blij mee.

Maak jouw eigen website met JouwWeb