Een verlichte weg

Gepubliceerd op 22 december 2023 om 16:36

Rijd je weleens in de auto? In het donker? Het is wel fijn als er goede straatverlichting is. Dan heb je goed zicht. Dan weet je waar de weg naartoe leidt. Zo is ook Gods Woord een licht op ons pad. Hoe wijst God ons de weg? Wie is de Weg?


Overdag een wolkkolom - 's nachts een vuurkolom - om de weg te verlichten

Na de uittocht uit Egypte leidde God het volk Israël overdag met een wolkkolom. 's Nachts door middel van een vuurkolom.

Met een wolkkolom hebt U hen overdag geleid en met een vuurkolom 's nachts, om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. (Neh. 9:12, HSV)

God leidde hen dag en nacht op deze manier:

  • om hen de weg te wijzen
  • om hen licht te geven
  • om de weg, waarop zij zouden gaan, voor hen te verlichten
  • zodat zij dag en nacht verder konden trekken

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. (Ex. 13:21, HSV)


Ik ben de Weg

Jezus is de Weg.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)

Omdat de weg tot de Vader afgesloten was door de zonde van Adam en Eva, zorgde God voor een nieuwe (onbekende) weg om in te gaan in het heiligdom.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees… (Hebr. 10:19-20, HSV)

Wat is het heiligdom? Een onderwerp voor een andere keer.


Bereid de weg van de HEERE

Jesaja profeteerde al over deze weg. Wie was het die dit riep in de woestijn?

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. (Jes. 40:3-4, HSV)

Johannes is het deze profetie (gedeeltelijk?) vervulde.

Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. (Joh. 1:23, HSV)

Jezus is de gebaande weg, waar Jesaja over profeteerde en welke Johannes verkondigde.

Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. (Ps. 84:6, HSV)


Hij kwam om van het licht te getuigen

Johannes kwam om van het licht te getuigen.

Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. (Joh. 1:6-9, HSV)


Duisternis veranderen in licht

Jezus kwam om de duisternis te veranderen in licht.

Jesaja profeteerde van de weg, die nog niemand gekend had, want Jezus, de Redder, Verlosser en Zaligmaker moest nog geboren worden.

En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. (Jes. 42:16, HSV)

Jesaja profeteerde:

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. (Jes. 9:1, HSV)

Jezus zegt:

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Joh. 12:46, HSV)


Uw woord is een licht op mijn pad

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Ps. 119:105, HSV)

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. (2 Kor. 4:6, HV)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (Joh. 1:1-5, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb