Wie is jouw banier?

Gepubliceerd op 3 december 2023 om 20:23

Wie is jouw banier? Wat betekent het woord 'banier' in de bijbel? Wanneer kwam dit woord voor het eerst voor in de bijbel? Komt deze ook nog voor in het Nieuwe Testament? En wie is Gods banier?


De Heere is mijn Banier

Dit is de eerste keer dat het woord 'banier' voorkomt in de bijbel. Mozes geeft deze naam aan een altaar. 'De HEERE is mijn Banier'.

En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! (Ex. 17:15, HSV)

In Hebreeën 13 lees ik dat Jezus nu ons Altaar wil zijn. Dat wil zeggen als wij ons leven volledig in Zijn handen leggen.

Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. (Hebr. 13:10, HSV)


Naar de volken zal ik Mijn banier omhoogsteken

Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. (Jes. 49:22, HSV)

Met deze Banier wordt Niemand anders bedoeld dan Jezus.

Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. (Jes. 11:10, SV)


De strijd bij Amalek

Het moment dat Mozes het altaar bouwde, was na de strijd met Amalek.

Weet je nog? Dat Mozes op de heuvel zijn handen omhoog moest heffen naar de hemel, zodat het volk Israël aan de overwinnende kant zou staan?

En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. Exodus 17:11 (HSV)


Jezus is onze Banier

Zo wil Jezus onze Banier zijn. Hij heeft de overwinning behaald op Golgotha. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij gaf Zijn leven voor ons zodat wij leven kunnen hebben.

In Zijn Naam ligt alle macht. Hij heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. We mogen Hem omhoog heffen. Hem als Allerhoogste Heer erkennen. Erkennen dat wij zonder Hem niets zijn. Dat zien we wel bij die strijd met Amalek. We kunnen niets van onszelf.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Matt. 28:18, HSV)

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. (1 Kor. 15:57, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
3 maanden geleden

Een heerlijke Boodschap is dat Ilona! De HEERE weet wat het beste voor ons is. Hem volgen door Zijn kruis heen leert ons, ons kruis dragen.