De liefde vergaat nooit

Gepubliceerd op 21 januari 2024 om 16:13

Wat betekent het eigenlijk dat de liefde de vrees uitdrijft? Zelf bemerk ik, als ik de ander steeds meer lief heb, als mijzelf, dat ik in de vrijheid kom te staan. Waarom is de liefde de vervulling van de wet? En is het werkelijk zo dat 'onze naaste lief te hebben als onszelf' het grootste gebod is? De liefde vergaat nooit. Lees dit blog met me mee.


De liefde = de vervulling van de wet

De liefde is de vervulling van de wet. Waarom? Het antwoord staat in de laatste tekst.

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren,

en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. (Rom. 13:8-10, HSV)

Oh... ik ga nog even terug naar het begin. Wat wordt er werkelijk bedoeld met dat we niemand iets schuldig zijn dan elkaar lief te hebben? Heeft dat ook iets te maken met menselijke wetten of regels die we ons of elkaar misschien opleggen? Vervullen we daarmee bovenstaand gebod? Heeft dat alles met liefde te maken?


Vreemdelingen liefhebben

Ook de vreemdeling moeten wij liefhebben staat hier. Ook al is dit aan het volk Israël gericht, dat als vreemdeling verbleef in Egypte. Stel dat wij eens moeten vluchten en dat een ander land bereid is om ons op te vangen? Willen wij dan ook niet dat de inwoners van dat land ons liefhebben?

De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God. (Lev. 19:34, HSV)


Er is geen ander gebod groter dan deze

Er is geen groter gebod dan onze naaste lief te hebben als onszelf. Dit gebod is dan ook gelijk aan God lief te hebben boven alles.

En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

(Mark. 12:30-34, HSV)

Een vraag om over na te denken. Kunnen we onze naaste liefhebben als onszelf als we God niet liefhebben? Als ik bovenstaande tekst lees, dan kunnen deze twee geboden niet zonder elkaar.


De liefde bouwt op

En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.

De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. (1 Kor. 8:1, HSV)


De volmaakte liefde drijft de vrees uit

Om over na te denken. Wat betekent het dat de volmaakte liefde de vrees uitdrijft? Ik mag zelf ervaren dat hoe meer ik de ander lief heb, hoe minder ik bang ben voor die ander.

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.

God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel.

Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?

En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (1 Joh. 4:16-21, HSV)


De liefde vergaat nooit

  • De liefde is geduldig, zij is vriendelijk,
  • de liefde is niet jaloers,
  • de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
  • De liefde vergaat nooit.

(1 Kor. 13:4-7, HSV)


Staat dan in de vrijheid waarmee God

Doordat ik die ander steeds meer liefheb met de liefde van God, zet Hij mij steeds meer in de vrijheid, waarmee Hij mij heeft liefgehad. En Zijn liefde blijft. 

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. (Gal. 5:1, HSV)

Dien elkaar door de liefde, want je bent tot vrijheid geroepen.

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. (Gal. 5:13, HSV)

Zo zien we maar weer dat liefde en vrijheid ook niet los van elkaar gekoppeld kunnen worden.


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
4 maanden geleden

Hoi Ilona. Deze tekst kwam eventjes binnen:
De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. (1 Kor. 8:1, HSV). Ik ben nogal geneigd om kennis te vergaren en dan ook weer ten toon te spreiden... Niet altijd handig ;D

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Dat is het hè!?

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. (Gal. 5:13, HSV).

Mooi hoe je dat uitlegt dat liefde en vrijheid niet los van elkaar gekoppeld kunnen worden. Veel zegen Ilona!

Bijbeltijd
4 maanden geleden

Hoi Yvonne, ja soms heb je dat hè.. bij de één komt dit binnen en bij de ander dat.. Herkenbaar om onze kennis te delen en misschien niet op Gods momenten? Ik weet niet of je dat bedoelt. Ook kunnen we kennis vergaren, maar het zelf vergeten in praktijk te brengen... ook een valkuil.

Dankjewel voor je reactie! Veel liefs en Gods zegen!

Maak jouw eigen website met JouwWeb