Wil jij hogerop komen?

Gepubliceerd op 3 januari 2024 om 17:46

Wil jij groeien? Wil jij hogerop komen? Een nieuw jaar. Nieuwe plannen. Menselijk gesproken zijn we meestal bezig met groei in het aardse. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Weet je dat de bijbel spreekt over het tegenovergestelde? Hoe groeien wij naar God toe?


Toegroeien naar Hem

Wil jij ook toegroeien naar Hem, Die het Hoofd van het lichaam is?

...maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Ef. 4:15, HSV)

Jezus is het Hoofd van de gemeente. De gemeente is Zijn lichaam. Hoe kun jij groeien naar Hem?

In bovenstaande tekst staat al één antwoord:

  • door ons in liefde aan de waarheid te houden

Opgroeien

Hier lezen we het volgende antwoord op de vraag hoe wij kunnen groeien. Zoals een kind groeit van de melk, zo mogen wij groeien door kennis van Gods woord.

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord opdat u daardoor mag opgroeien… (1 Petr. 2:2, HSV)

Verlang naar de zuivere melk van het woord, zodat je daardoor mag opgroeien. Wat is de zuivere melk van het woord?

Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen (Kol. 3:16a, HSV)

Jezus is het Woord, dat levend is geworden.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openb. 19:13, HSV)

Daarbij hebben we Jezus tot voorbeeld hoe we moeten wandelen op aarde.

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Joh. 2:5-6, HSV)

Hoe kunnen wij dit doen? Lees verder.


Groei in de genade en kennis

De mens wordt ook wel een plantenstekje genoemd in de bijbel. Wat betekent het om te groeien in genade en kennis VAN onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus?

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petr. 3:18, HSV)

Persoonlijk denk ik dat dit, allereerst het diepe besef betekent, van wat Hij voor ons heeft gedaan. De vernedering van Jezus heeft ons genade gebracht, tenminste als wij Zijn offer aan hebben genomen.

Als we dat beseffen dan gaan we vanzelf kennis nemen van Zijn woord en groeien wij daarin.


Jezus vernederde Zich

Christus Jezus vernederde Zich door mens te worden zoals wij.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil. 2:8, HSV)

De nederigheid van Jezus kunnen wij nooit bereiken, omdat Hij vanuit de hemel naar de aarde kwam, maar hoe nederig kunnen wij zijn als we bovenstaande weten?


Verneder je

Verneder je onder de krachtige hand van God OPDAT Hij je op OP ZIJN TIJD verhoogt. De verhoging, die wij straks zullen ontvangen is dus afhankelijk van hoe nederig wij hier op aarde hebben geleefd.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. (1 Petr. 5:6, HSV)

Het grootste nieuwe gebod, dat Jezus ons gaf, is dat wij onze naaste liefhebben als onszelf. Dit gebod is gelijk aan "God liefhebben boven alles".

En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. (Mark. 12:31, HSV)


Doe niets uit eigenbelang

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk.

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Fil. 2:3-4, HSV)


Groeien door jezelf te vernederen

Alle zaken hierboven beschreven betekenen dus dat we groeien (zoals God het bedoeld heeft) door onszelf te vernederen.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20, HSV)

Als wij ons leven met Christus kruisigen, dan gaan wij over van de dood in het leven. Wij weten dit OMDAT wij de ander liefhebben. 

Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. (1 Joh. 3:14, HSV)

Jezus heeft dit mogelijk gemaakt door Zijn offer aan het kruis. Wat mogen wij daar dankbaar voor zijn. Daar zijn toch geen woorden voor?

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Luk. 14:11, HSV)


Gesterkt door Zijn Geest

Als wij onze knieën buigen dan kan God in ons aan het werk gaan. Dan zullen we ook alles gaan begrijpen wat Hij voor ons heeft bereid.

Het volgende zeg ik ook tegen mijzelf.

Buig je knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus opdat:

  • Hij je geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid
  • Hij je met kracht sterkt door Zijn Geest
  • Christus door het geloof in je hart woont
  • je in liefde geworteld en gefundeerd bent
  • je ten volle kunt begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is
  • je de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat
  • je vervuld zult worden tot heel de volheid van God.

Klik hieronder om Efeze 3:14-19 te lezen, waarin bovenstaande staat.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.