Wandel

Gepubliceerd op 29 december 2023 om 22:56

Ga je mee wandelen? Hoe wandel jij? Onze wandel is in de hemel staat er geschreven. God wandelt over de omtrek van de hemel. Jezus wandelt midden tussen de zeven gouden kandelaren. Een aantal bijbelteksten op een rijtje over wandelen, die je aan het denken kunnen zetten. Lees je mee?


Wandel

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht. (Ef. 5:8, HSV)

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem... (Kol. 2:6, HSV)

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, [namelijk] den Heere Jezus Christus; (Phil. 3:20, SV)


Ik wandel...

...ik wandel in Uw waarheid. (Ps. 26:3b, HSV)


Wandelen

  • In Gods waarheid
  • In de hemel
  • In Gods licht
  • Op ruime baan
  • Op Zijn paden
  • Met jouw God
  • Zoals God je geroepen heeft

Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. (Ps. 86:11, HSV)

Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn. (Lev. 26:12, HSV)

Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. (Ps. 89:16, HSV)

Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb. (Ps. 119:45, HSV)

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Joh. 1:7, HSV)

En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8, HSV)

Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zó moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. (1 Kor. 7:17, HSV)


Hij wandelt

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. (Ps. 1:1, HSV)

Wie in zijn oprechtheid wandelt, vreest de HEERE, maar wie van zijn wegen afwijkt, veracht Hem. (Spr. 14:2, HSV)

Hij die oprecht wandelt, zal verlost worden, maar wie kromme wegen gaat, wie kromme wegen gaat zal ineens ten val komen. (Spr. 28:18, HSV)

...zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God… (Kol. 1:10, HSV)


God wandelt

Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. (Ps. 104:3, HSV)

Hij wandelt over de omtrek van de hemel. (Job 22:14b, HSV)

Jezus wandelt midden tussen de zeven gouden kandelaren (zeven gemeenten).

...Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt… (Openb. 2:1, HSV)

Vul je de teksten aan...? Zet je reactie hieronder!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.