Petra

Gepubliceerd op 26 december 2023 om 20:00

Heet jij Petra? Dan is dit echt een blog voor jou! Ook als je niet zo heet is het heel interessant. Ben je weleens in de eeuwenoude stad "Petra" (zie foto) geweest? Een legende zegt, dat Mozes op deze plaats, water uit de rots liet komen. Maar in dit blog richt ik mij op de Rots, die onze waarheid is.


Petra

Petra is een historische stad in Jordanië. Het is vooral bekend vanwege de in de rotsen uitgehakte graftombes. Er is daar een legende ontstaan dat dit de plaats is geweest, waar Mozes, tijdens de uittocht uit Egypte, met een slag van zijn staf water uit de rots liet komen. Het klinkt mooi, maar laten we ons richten op de waarheid die vaststaat als een rots!

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. (Matt. 16:18, HSV)


Petrus

Petrus komt van het Griekse 'Petra', wat rots betekent. Bovenstaande tekst verwijst naar Jezus, Die naar deze aarde is gekomen om ons te verlossen van de zonde. Te redden uit deze wereld. Ons te verzoenen met de Vader. Even verderop in dit blog lezen we dat Hij de geestelijke rots is, waar Israël in de woestijn, uit dronk.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)


Water uit de rots

Toen God Israël door de woestijn leidde, liet Hij voor hen water uit de rots stromen.

En: Zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen. Water uit een rots deed Hij voor hen stromen. Toen Hij de rots kloofde, stroomde het water eruit. (Jes. 48:21, HSV)

Mozes kreeg opdracht van God om op de rots te slaan, zodat er water uit zou komen.

Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. (Ex. 17:6, HSV)


De Geestelijke rots Christus

In onderstaande tekst wordt uitgelegd dat zij eigenlijk dronken uit de geestelijke rots dronken. Die rots is Christus.

...en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. (1 Kor. 10:4, HSV)


Hij geeft het levende water

Het levende water dat Jezus geeft, houdt nooit meer op te stromen. Het zal in jou en mij zelfs een bron worden dat opwelt tot in het eeuwige leven!

...maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Joh. 4:14, HSV)


Bouw je huis op de rots Jezus

Als we naar Jezus gaan, naar Zijn woorden luisteren en ze doet, dan zijn we gelijk aan de man, die zijn huis bouwde op de rots. Toen het hoge water kwam en er tegenaan sloeg, bleef het huis staan. Het was gefundeerd op de rots.

Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.

Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots.

Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. (Luk. 6:47-48, HSV)


De gemeente/ tempel

De gemeente is het lichaam van Jezus. Jezus bouwde de gemeente in de drie dagen op, toen Hij in het dodenrijk was. De gemeente, waaraan dagelijks zielen aan toegevoegd worden. Een tempel, niet met handen gemaakt. Een geestelijke tempel dus.

Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. (Mark. 14:58, HSV)

Wij zijn immers Zijn lichaam?

Jezus antwoordde en zei tegen hen:

Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. (Joh. 2:19-21, HSV)

Jezus is het Hoofd van het lichaam. Hij is de Hoeksteen. Hij is de Rots. In andere blogs heb ik dit verder uitgewerkt met bijbelteksten. En anders komt het in een volgend blog aan bod.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb