De kostbare hoeksteen

Gepubliceerd op 26 december 2023 om 17:23

Wat is een hoeksteen? Wie is de kostbare hoeksteen? Waar bouw jij je geloof op? Hoe wordt je een levende steen?


Wat is een hoeksteen?

Een hoeksteen is een steen die men gebruikt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. Het is een onderdeel waarvan alle andere onderdelen afhankelijk zijn. Een onmisbaar onderdeel dus van een gebouw!


De kostbare hoeksteen

Jezus is de kostbare Hoeksteen.

...daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. (Jes. 28:16, HSV)

Deze hoeksteen is voor wie in Hem gelooft:

  • kostbaar
  • beproefd
  • vast gegrondvest
  • uitverkoren

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar (1 Petr. 2:6-7a, HSV)


Voor hen die zich aan het woord stoten

Voor hen die zich aan het woord stoten is de steen:

  • een struikelblok
  • een steen waar men zich aan stoot

De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. (1 Petr. 2: 7b-8, HSV)


Het hele gebouw

Hier lezen we over het gebouw, waarvan Jezus de hoeksteen is.

Het hele gebouw is:

  • goed samengevoegd
  • een heilige tempel in de Heere

Op dit gebouw worden jij en ik ook meegebouwd tot een woning van God, IN DE GEEST (De Heilige Geest).

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Ef. 2:19-22, HSV)


Kom naar Hem toe als een levende steen

Ook diegenen die Jezus, de hoeksteen, volgen, worden door de mensen verworpen. Kom naar Jezus toe! Weet dat jij bij God uitverkoren en kostbaar bent!

...en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

Jezus staat aan je deur en Hij klopt aan. Doe je open?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openb. 3:20, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb