Hoe beweeg jij in 2024?

Gepubliceerd op 26 december 2023 om 15:10

Hoe beweeg jij in het nieuwe jaar? In Hem leven wij, bewegen wij ons... staat er geschreven. God gaat met mij mee, ook tijdens mijn wandelingen. Zo wil ik ook geestelijk wandelen. Pas op dat je niet meegesleurd wordt door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens overlevering van mensen....


In beweging komen

In januari, als het weer een beetje goed meewerkt, komen we weer meer in beweging. Weet jij al hoe je dat gaat doen? De oliebollen en het andere eten van de feestdagen moeten er weer afgelopen worden. Ons lichaam willen we daardoor weer in vorm brengen. Maar hoe zit het met onze geestelijke conditie? Leven wij nog? De Enige die leven geeft is Jezus. Zonder Hem zijn wij dood.


Leven, bewegen, bestaan

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. (Han. 17:28, HSV)

Als wij zijn van het geslacht van Christus zijn, dan:

  • leven wij in Hem
  • bewegen wij in Hem
  • bestaan wij in Hem

Leven door Hem

Jezus kwam om ons leven te geven.

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4:9, HSV)

God geeft Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen.

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. (Joh. 17:25, HSV)

Laat het duidelijk zijn. Als Jezus niet in ons woont, dan zijn wij dood.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh. 5:24, HSV)


Bewegen in Hem

Wat voor sport doe jij? Ik wandel graag. De bijbel spreekt ook over wandelen.

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. (Kol. 2:6-7, HSV)

Als ik wandel, dan vraag ik altijd of God met mij gaat. Zo kan ik niet meegesleurd worden door iemand met verkeerde bedoelingen. Natuurlijk zoek ik geen gevaarlijke paden op. Zo is het ook geestelijk. Pas op dat je niet meegesleurd wordt als buit.

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. (Kol. 2:8, HSV)


Bestaan in Hem

Als mens kunnen wij overal een afgod van maken. Misschien heb je van die spreker onbewust een afgodsbeeld gemaakt... Pas op! Het is en blijft een mens. Zoek alles na in de bijbel! Lees zelf of het nog wel klopt...! Die spreker heeft jou niet gemaakt. God deed dat. Vertrouw dus op het woord van je Maker.

Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? (Hab. 2:18, HSV)

Vertrouw daarom alleen op je Maker! De HEERE. Wij zijn het leem en Hij is onze Pottenbakker.

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen. (Jes. 8:8, HSV)

Jij bent het werk van Zijn handen!

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Ef. 2:10, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb