De wedloop

Gepubliceerd op 20 februari 2024 om 22:23

Hou jij van hardlopen? De bijbel spreekt over een wedloop en over een vorige wandeling. Zoals een wedloop gepaard kan gaan met blessures, lichamelijk grenzen overwinnen en een tegenstander die je in de weg zit. Zo zit het ook met het geloof. Maar wat is er daarna een heerlijk vooruitzicht!


De vorige wandeling

Misschien denk je nog weleens terug aan je vorige wandeling? Of misschien zit je nog vast aan zaken die je deed tijdens die wandeling. Het afleggen ervan kan soms een proces zijn. Deze wandeling bedoel ik, in onderstaande tekst.

...dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding... (Ef. 4:22, HSV)

De bijbel spreekt ook wel over onze vroegere levenswandel. Toen vervulden we de begeerten van ons menselijke vlees.

...namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,(Ef. 4:22, HSV)

Als je je oude mens aflegt, dan wordt je geestelijk opnieuw geboren. En dan begin je aan een nieuwe wandeling met een geweldig einde!


Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?

Nicodemus begreep er niets van. Jezus legde het hem uit.

Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. (Joh. 3:3-7, HSV)

  • Wat uit het vlees geboren is, is vlees (de oude mens) (vorige wandeling)
  • Wat uit de Geest geboren is, is geest (de nieuwe mens) (nieuwe wandeling)

De wedloop

De laatste tweede wandeling is eigenlijk een wedloop, zegt de bijbel.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt.

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.


De finish halen

Als iemand op aarde een wedloop loopt, dan heeft diegene maar één doel voor ogen. Dat is de eindstreep, de FINISH halen toch? Zo'n wedloop gaat met allerlei gevaren gepaard.

  • Er is meestal een tegenstander
  • Je kunt mogelijk blessures oplopen
  • Je gaat over lichamelijke grenzen heen
  • Soms denk je, dit lukt me niet, ik stop ermee

Met God lopen we nooit alleen in dit leven. Dezelfde gevaren die hierboven staan maken we ook mee in ons geloofsleven. Wat we lichamelijk ook moeten ondergaan.. HIJ IS ERBIJ! Als we Hem betrekken in alle facetten van ons leven, dan geeft Hij ons kracht, waar we die nodig hebben!

Er staat nergens dat ons pijn of leed bespaard zal blijven. Paulus bracht het grootste deel van zijn leven door in gevangenschap. De uitkomst die God geeft is meestal niet zoals wij die bedenken. God ziet wat wij nog niet kunnen zien.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Kor. 10:13, HSV)

Laat duidelijk zijn dat verzoeking niet van God zelf komt, maar van de tegenstander. Als we het verhaal van Job lezen, dan zien we dat God wel dingen toelaat.


Je beloning

Na de wedloop ontvang je een medaille. Aan het einde van onze wedloop, ontvangen wij de kroon van het leven. Hoe geweldig is dat! We zullen dan voor altijd met Hem leven. Er is dan geen pijn of verdriet meer.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Jak. 1:12, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
2 maanden geleden

Mooi geschreven. Ik luisterde vanmorgen naar uitleg over 2 Tim 2 en daar staat ook: "En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen."

Ik dacht toen even aan de schaatsers die wonnen maar toch niet, omdat ze iets vergeten waren te dragen: enkelbandjes? Het is geen hardlopen natuurlijk maar wel... er zijn spelregels. Hij legde dat mooi uit (David Guzik).

Met plezier gelezen, je blog

Maak jouw eigen website met JouwWeb