Duurzame energie

Gepubliceerd op 5 maart 2024 om 13:48

Word jij ook steeds gebeld over duurzame energie? Het zette me aan het denken. De eerste definities van het woord 'duurzaam', die ik tegenkom zijn 'bestendig', 'blijvend'. Totdat deze aarde zal vergaan, moeten we er goed voor zijn. Wat is de definitie van energie? Wie geeft ons kracht?


Duurzame energie

Inmiddels word ik dol van de telefoontjes, die mij ongevraagd overvallen. Ze zijn wat mij betreft zeer kortdurend. Al wil ik zeker goed voor Gods schepping zorgen, maar niet op die manier. Omdat het mijns inziens tegen de bijbel ingaat.

God droeg de mens op om deze aarde te bewerken. Dit wordt de mens nu op alle manieren onmogelijk gemaakt.

En wat is er nu werkelijk nog duurzaam in deze schepping? Mijn eerste gedachte was God. God is duurzaam. Hij zal er altijd zijn. Hij is het Begin en het Einde.


Definities 'duurzaam'

Volgens het woordenboek betekent duurzaam:

 • Bestendig
 • Blijvend
 • Kostbaar
 • Lang durend
 • Onwankelbaar
 • Onveranderlijk
 • Onslijtbaar
 • Permanent
 • Stabiel
 • Standvastig
 • Sterk

Bovenstaande woorden lezend, besef ik dat niets op deze aarde deze eigenschappen bevat.

De aarde zal vergaan. Alle elementen erop zullen verbranden. Er blijft niets van over. Het zal eruit zien zoals het gebied van Sodom en Gomorra.


Energie

Volgens het woordenboek is energie:

 • De kracht die alles in ons universum in beweging houdt.
 • Het vermogen om arbeid te verrichten

Wie houdt het universum in beweging?

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. (Han. 17:28, HSV)

Wie geeft ons het vermogen om arbeid te verrichten?

Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven... (Deut. 8:18, HSV)

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U.

Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

(1 Kron. 29:11, HSV)


Onveranderlijk

De Enige Die onveranderlijk is, is God. Hij laat ons geen leugens geloven, in tegenstelling tot de duivel.

Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet...(1 Sam. 15:29, HSV)

God heeft het beste met Zijn kinderen voor.

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen,

heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen,

een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. (Hebr. 6:17-18, HSV)

Zijn kinderen zullen worden gered voordat deze aarde zal vergaan. Net zoals God Noach en Zijn gezin redde, voordat de zondvloed kwam. Het zal net zo gaan. Jezus is onze Ark. Ben jij al in Hem? En is Hij in jou?


Hoop

Wat biedt jou hoop? Deze aarde met alles wat erop is? Of Jezus in en na dit leven?

Bovenstaande tekstgedeelte gaat hieronder verder. 

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. (Hebr. 6:19-20, HSV)

Als we onze hoop alleen voor dit leven op Jezus gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige mensen.

Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. (1 Kor. 15:19, HSV)

Hoop die je ziet, is geen hoop. Als je daarop je hoop vestigt, waarom zou je dan nog hopen?

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? (Rom. 8:24, HSV)


De hemelen en de aarde

Als het goed is verlangen wij naar de dag dat hemelen zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

...u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten,

maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petr. 3:12-13, HSV)

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.

Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.

Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. (2 Petr. 3:5-7, HSV)


Gods geduld

Er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Hier op deze aarde heeft God nog geduld. Daarom laat Zijn oordeel nog op zich wachten. God wil namelijk niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil dat iedereen tot bekering komt.

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petr. 3:8-9, HSV)


Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

(Hebr. 11:1, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 maanden geleden

Geweldig die woorden die je opgezocht hebt wat duurzaam betekent. Het werd me zo duidelijk... De Énige die werkelijk duurzaam is, is onze HEERE en Zaligmaker! Jazeker. We mogen en moeten zorgzaam en zorgvuldig met de aarde en alles wat daarop leeft omgaan. Maar we in de wetenschap dat deze nu nog niet ècht duurzaam is. Straks wanneer de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen, wat een heerlijkheid zal dat zijn!

Aritha
2 maanden geleden

Ilona, dank je wel

Ik vind het fijn om je blogs te lezen vanwege de bijbelteksten die je op zo'n unieke manier tot leven brengt. Nu ook weer. Je focus op de Ene, die altijd is. De enige die onverandrlijk is en niet liegen kan.

Eerlijk gezegd verlang ik niet naar de dag dat hemelen zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Dat lijkt me heel eng en ook erg. Maar ik verlang wel naar de nieuwe morgen. Voelt een beetje dubbel

Ga zo door en schrijf voor Hem.
O en die foto's zijn zo mooi. Die met de stenen en het woordje HOPE.

Liefs,
Aritha