De ezel vrijgekocht met een lam

Gepubliceerd op 25 maart 2024 om 13:38

Waarom reed Jezus juist op het jong van de ezelin? Ik las dat alles, wat uit de baarmoeder van een ezelin kwam, vrijgekocht moest worden met een lam. Zie jij de link ook? Het feit dat de ezelin een lastdier was, daarin lees ik ook verband. Spit je weer mee in Gods Woord?


Vrijgekocht met een lam

Hieronder lezen we dat elk veulen van een ezelin moest worden vrijgekocht met een lam. Wat bijzonder. Het zet mij aan het denken. Jou ook?

Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam.  (Ex. 13:13a, HSV)

In het volgende gedeelte lees ik (zegen van Jakob over Juda, waaruit Jezus is voortgekomen) over een ezel en een ezelin, die aan de wijnstok en aan de edele wijnstok worden gebonden.

Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; (Gen. 49:11, HSV)

Ik haal uit bovenstaande tekst (lees deze eens zelf in zijn context?) dat de ezels symbool staan voor volken. Jij ook? Deze ezels worden dus gebonden aan de wijnstok.

Als ik dan weer lees dat Jezus zegt dat Hij de Wijnstok is en wij de ranken?

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh. 15:5, HSV)

Jezus is Mens geworden. Hij heeft zich vernederd door de hoogste plaats in de hemel op te geven. Met Zijn bloed kocht Hij ons (ezel) vrij. Volg je me nog?Vrijgekocht van deze wereld en vastgebonden aan de Wijnstok (Jezus).

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt... (Gal. 3:13-14, HSV)

Tenminste.. als wij Zijn offer hebben aangenomen. Hij heeft Zich Zelf gegeven als Lam, om geofferd te worden.

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh. 1:29, HSV)


Maak ze los

Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. (Matt. 21:2, HSV)

Het valt me dan ook op dat de discipelen zowel de ezelin als haar jong moesten losmaken. Ze zaten vast.

Ik lees hierin dat Jezus ons kan vrijmaken. 

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. (Joh. 8:36, HSV)

Waarvan maakt Jezus ons vrij?

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? (Jes. 58:6, HSV)

En wij zijn (nu Jezus naar de Vader gegaan is) het licht in deze wereld. Jezus schijnt door Zijn kinderen heen. Het is onze taak om mensen tot Jezus te brengen.

Daarom, maak de ezelin en haar jong los en breng ze bij Mij zegt Jezus. Wij zijn wegwijzers naar Jezus. Jezus is de Enige Weg tot de Vader.


Onze lasten

De ezelin was een lastdier en het was een ook een ezelin. Dat laatste is ook een belangrijk gegeven. De Bruid van Christus is vrouwelijk.

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. (Matt. 21:5, HSV)

Jezus wil graag dat wij onze lasten aan Hem geven. Hij wil ons Zijn juk geven. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:29-30, HSV)

Ik hoop dat je me hebt kunnen volgen. Ik raad je aan om zelf de bijbel te lezen en die als waarheid te zien. Ik ben een nederige volgeling van Jezus, die probeert de bijbel te onderzoeken en te begrijpen.


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
24 dagen geleden

Tjonge Ilona. Wat een prachtige beelden leg je hier uit! Ik heb het nog nooit zo uitgelegd gekregen en zal het vast nog wel een keertje doorlezen om het goed te laten bezinken en overdenken. Dank je wel!

Maak jouw eigen website met JouwWeb