Het Lam

Gepubliceerd op 28 maart 2024 om 22:41

Wist je dat het Lam twee hoorns heeft? Het viel me opeens op. Het feit dat God Abraham van een ram voorziet, is een regelrechte verwijzing naar Christus. Abraham mag een ram (mannetje lam?) offeren in plaats van zijn enige zoon. Jehova Jireh. De HEERE zal voorzien. Jezus gaf Zijn leven voor ons.


Het Lam heeft twee hoorns

Het Lam wordt in openbaringen ook beschreven met twee hoorns. Een mannelijk lam. Een ram. Net als bij Abraham. Ik had dit eigenlijk nog nooit zo duidelijk gelezen. Jij wel? Hieronder gaat het over een beest dat twee hoorns heeft, net als die van het Lam.

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. (Openb. 13:11, HSV)

Het feit dat het beest en het lam beiden twee hoorns hebben zegt mij dat het lastig kan zijn om ze uit elkaar te houden. Uiterlijk lijken ze dus veel op elkaar. De spraak daar moeten we op letten.

Welke woorden komen eruit? Gods woorden? Of juist niet. In deze tijd wordt het steeds lastiger om ze te onderscheiden. In een ander blog hoop ik dit eens dieper te onderzoeken. Laat je me weten in een reactie of je dit interessant zult vinden?


Een ram voor het offer

Samen gaan ze op weg. Vader en zoon. Abraham krijgt één van de moeilijkste opdrachten van God. Hij moet zijn eniggeboren zoon offeren. Verwonderd vraagt zijn zoon Izak zich hardop af waar het brandoffer is. Het antwoord van Abraham is als volgt.

Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. (Gen. 22:8, HSV)

Samen gingen zij de weg van Jezus. Tijdens het lezen werd ik me daar heel bewust van.  Jezus heeft Gods werk tot Zijn dood als Mens volbracht. De wedloop. Nu heeft Hij ons van Zijn Geest gegeven. Als wij ons daar, tot het einde, door laten leiden, dan kunnen wij ook het eeuwige leven ontvangen.


Geloof en de werken

Abraham was in alles gehoorzaam.

Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? (Jak. 2:21, HSV)

Geloof zonder de werken is dood. Dat lezen we in het vers wat erna komt.

Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? (Jak. 22:22, HSV)

Ik vertaal dus voor mezelf dat als onze werken niet overeenkomen met ons geloof, ons geloof dood is.

Een voorbeeld is dat je gelooft dat je je naaste lief moet hebben als jezelf, maar dat dit niet blijkt uit je manier van leven. Ik ben me er nog niet zo lang geleden pas echt heel bewust van geworden. Ik dacht daarvoor echt dat ik een goed christen was. Het heeft mij nu veel gelukkiger gemaakt om zo proberen te leven, als de bijbel mij leert. Gelukkig helpt Gods Geest ons hierbij.


Jehova Jireh - de HEERE zal voorzien

Abraham bouwde een altaar. Hij legde zijn enige zoon Izak daarop. Hij strekte zijn hand uit om een mes te pakken. Opeens gebeurt het volgende.

Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.

En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.

Even twijfelde ik of Izak wel Abrahams enige zoon genoemd wordt.

Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt… (Gen. 22:16, HSV)

Dan spreekt Hij verder...

...zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.

En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. (Gen. 22:17-18, HSV)


Abrahams kinderen

Bij bovenstaande tekst staan de volgende verwijsteksten, waarin duidelijk wordt wie de kinderen van Abraham zijn.

U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. (Han. 2:25-26, HSV)

Zij die het offer van Jezus hebben aangenomen. Zij die uit het geloof zijn, lezen we hieronder, zijn Abrahams kinderen. 

Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.

En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie:

In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. (Gal. 3:7-9, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Marja
23 dagen geleden

Mooi Ilona!! Ik had dit ook nog nooit zo gezien! Heel bijzonder!

Ilona
4 dagen geleden

Dankjewel Marja voor je reactie! Liefs, Ilona

Aritha
16 dagen geleden

Ook bedankt voor deze!

Ilona
4 dagen geleden

Dankjewel voor je reactie Aritha! Liefs, Ilona

Maak jouw eigen website met JouwWeb