Heers over de zonde

Gepubliceerd op 13 februari 2024 om 14:30

Weet je wat God zei tegen Kaïn? Toen deze zijn broer Abel had doodgeslagen? Laat de zonde niet over je heersen, maar heers over de zonde. Lees je met me mee in het Nieuwe Testament? Daar wordt er opnieuw over geschreven. Hoe kunnen we de zonde de baas worden?


Heers over de zonde

Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. (Gen. 4:7, HSV)

We lezen dat de begeerte van de zonde naar iemand uitgaat die daarvoor openstaat. Hoe zit dat met jou en mij? Laten wij de zonde over ons heersen? Of heersen wij over de zonde? Hoe kunnen wij de zonde de baas worden? Kunnen wij dat zelf? Of hebben we God daarbij nodig?


De zonde zal niet over je heersen

Oh. In de Romeinenbrief staat dat de zonde niet over je ZAL heersen. Hoe plaatsen we deze tekst nu in verband met bovenstaande tekst?

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. (Rom. 6:14, HSV)

Als wij onder de genade zijn, dan leven we niet meer onder de wet. (Dat onderwerp onderzoek ik een andere keer). 

Maar hoe blijven wij onder de genade?

Om onder de genade te zijn, lees ik dat Jezus in ons is en wij in Hem.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Joh. 15:4, HSV)

Het is onze eigen keuze om in Hem te blijven, zodat Hij in ons blijft.

We kunnen dus wegwandelen van de genade en ons onder de zonde plaatsen.

Als we onder de zonde zijn, dan kunnen we ook geen vrucht meer dragen, zoals we lezen in bovenstaande tekst.

In dit leven kunnen wij altijd nog bij Jezus terugkomen, als we onze zonde oprecht belijden aan Hem. Bij Hem zijn we veilig!.


Je bent slaaf van wie je gehoorzaamt

Het is goed om te beseffen dat je jezelf slaaf maakt, van wie je gehoorzaamt. Ik wil je aanmoedigen om Romeinen 6 eens helemaal te lezen.

Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? (Rom. 6:15-16, HSV)

Er zijn twee mogelijkheden. We kunnen slaaf zijn van de zonde óf van de gehoorzaamheid. De zonde leidt tot de dood en de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid.


Staat dan vast in de vrijheid

Jezus is de Enige die ons vrijheid kan geven. Door Hem kunnen wij vrucht dragen. Hij is de boom des levens. Hij geeft eeuwig leven.

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Rom. 6:22-23, HSV)

Laten we vast blijven staan in de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Laat je niet weer met een juk van slavernij belasten.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. (Gal. 5:1, HSV)

Jezus zegt dat Zijn juk zacht is. Het juk van slavernij kunnen wij niet eens dragen.


Wordt ook geen slaven van mensen - Één is uw Meester

Het is ook goed om erbij stil te staan of we geen slaven van mensen zijn geworden. Heel gemakkelijk kunnen we bijvoorbeeld regels van een kerk zijn gaan volgen, die helemaal niet van in de bijbel staan.

Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.

U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is. (1 Kor. 7:22-24, HSV)

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. (Gal. 3:24-26, HSV)

Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus. (Matt. 23:8-10, HSV)


Hoe blijven we de zonde de baas?

We hebben gelezen hoe we de zonde de baas kunnen blijven. Door in Hem, Jezus te blijven, zodat Hij in ons blijft.

Hoe blijven we in Jezus? Door Zijn geboden in acht te nemen.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Joh. 15:10-13, HSV)

God heeft ons Zijn Geest gegeven om ons te helpen.

En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. (1 Joh. 3:13, HSV)


De Geestelijke wapenrusting

Neem elke dag de geestelijke wapenrusting aan, die God je gegeven heeft.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Ef. 6:11-18, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 maanden geleden

Mooi en helder geschreven Ilona. Dank je wel! Ik heb er kort geleden nog een Bijbelstudie over gedaan. Over de geestelijke wapenrusting. Altijd weer goed om in herinnering te brengen.

Bijbeltijd
2 maanden geleden

Dankjewel Yvonne. Ja die wapenrusting.. zo belangrijk om ons er steeds weer aan te herinneren.. Veel liefs!

Maak jouw eigen website met JouwWeb