Ja, onze rustbank is het groene loof.

Gepubliceerd op 24 april 2021 om 19:43

Het voorjaar is zo'n prachtige periode waarin alles tot bloei komt! Kleurrijke bloemen vind ik mooi om te zien, maar groen is toch wel echt een kleur waar ik heel rustig van word als ik daarnaar kijk. Onze tuin bevat daarom veel groen met af en toe een hoekje fleurige bloemen. Wat heeft God de wereld wonderbaarlijk mooi gemaakt. Samen met Jezus mogen we helemaal tot rust komen in de natuur. Ook is het groen aan ons en de dieren gegeven om ervan te eten. Een zoektocht naar 'groen' in de bijbel bracht mij verrassende geestelijke inzichten. Lees je mee?


En de aarde bracht groen voort

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. (Gen. 1:11-12, HSV)


Hij heeft het groene gewas voor ons en voor de dieren als voedsel gegeven

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. (Gen. 1:29-30, HSV)

Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. (Gen. 9:3, HSV)


Hij is als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde

Hieronder staan een aantal van Davids laatste woorden voordat hij stierf. Hij gaf een profetie door over de komst van Jezus. Een heel mooi hoofdstuk trouwens om eens helemaal door te lezen.

De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. (2 Sam. 23:3-4, HSV)


Van de dood naar het leven

Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde kolokwinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen zij van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: Man Gods, de dood is in de pot! Zij konden het niet eten. Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: Schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. (2 Kon. 4:39-41, HSV)

Zoals we hierboven lezen kan weleens mis gaan in ons leven dat we verkeerd voedsel tot ons nemen. Als we het geestelijk bekijken kunnen we de kolokwinten als een verkeerde en doodlopende weg zien die we aan het bewandelen zijn. Opeens komen we tot de ontdekking dat dit niet goed gaat. We zijn afgedwaald van de kudde. We belijden onze zonden en Jezus (het Brood van het leven, de goede Herder) haalt ons terug. Als we van het Brood van het leven eten dan nemen we de smalle weg en richten ons op Jezus. Het bloed van Jezus reinigt ons van al onze zonden. Toen het meel bij de kolokwinten in de pot kwam was er niets verkeerds meer in de pot. We kunnen dit zien als dat de duisternis wijkt voor het licht. Waar Jezus is, kan de duivel niet zijn. De duivel is door Hem verslagen.


Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt... zijn blad blijft groen

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (Jer. 17:7-8, HSV)


De weiden van de woestijn worden groen

Jezus, de Leraar tot gerechtigheid is gekomen zodat onze dorre woestijn groen mag worden als we tot Hem komen met alles wat in ons is. Als we van Zijn levende water drinken dan zullen we nooit meer dorst hebben. Onze woestijn zal dan altijd groen zijn. Zijn regen (zegen) rust dan op ons leven. We kunnen dan vruchtdragen en andere mensen vertellen van Zijn grote liefde.

Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. (Joël 2:22-24, HSV)


Zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht. (Ps. 92:13-15, HSV)


We mogen samen met Hem tot rust komen op het groene loof

Zie, U bent mooi, mijn Liefste, ja, lieflijk. Ja, onze rustbank is het groene loof. (Hoogl. 1:16, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb