Ik ben de goede Herder

Gepubliceerd op 1 mei 2021 om 23:48

Psalm 23 is bekende psalm van David die we allemaal kennen. David wist als geen ander hoe het was om een goede herder te zijn. Ik bemerk bij mijzelf vaak dat, als iets bekend is, ik gemakkelijk over de diepte ervan heen lees. Het wordt tijd om deze Psalm eens helemaal in mij op te nemen. Wat is dit een prachtige psalm waarin de eigenschappen van onze hemelse Vader naar voren komen. Wat voor een man was de herder eigenlijk in de tijd van de bijbel? En wat voor betekenis hebben de stok en de staf?


De schaapherder

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. (Ps. 23:2, HSV)

De oosterse schaapherder was een sterke moedige man die zijn schapen in een woest landschap met rotsen en kloven goed in de gaten moest houden. Om de kuddes heen zwierven hyena's, jakhalzen en wolven die altijd zochten naar een goede prooi. Schapen raakten soms los van de kudde. Om bij 'rustige wateren' te komen moest de herder zijn schapen soms leiden door een diep dal dat tussen smalle bergspleten door ging.


Stok en staf

...Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Ps. 23:4, HSV)

De herder had een puntige stok van 50-60 cm waarmee hij de wilde dieren op een afstand moest houden. Ook gebruikte hij die stok om de schapen te tellen. Voordat de schapen de kooi ingingen liet de herder ze één voor één onder de stok doorgaan. Uit die stok van de schaapherder is de koninklijke scepter ontstaan. Interessant hè? De stok was krom aan één kant, waarmee de herder een schaap naar zich toe kon trekken als die dreigde te vallen. Wat mooi hè? Zo is onze hemelse Vader dus! Hij trekt ons liefdevol naar zijn hart als we dreigen te vallen. Maar we hebben wel een keuze om meegetrokken te willen worden.


In het dal

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent bij mij... (Ps. 23:4, HSV)

Boven de kloof waren hoge overhangende rotswanden die zo dicht bij elkaar lagen dat er geen zonlicht meer naar beneden viel. De schapen kropen dan heel dicht tegen elkaar aan, maar bij de herder voelden ze zich veilig. Zo zijn wij dus veilig als we dichtbij de goede Herder blijven! In zo'n kloof was het leven van de kudde altijd in gevaar. Daar hielden de wilde dieren (wolven en leeuwen) zich schuil om de schapen te verscheuren.

Zo ligt de duivel (wolf in schaapskleren) met zijn demonen (gevallen engelen) altijd op de loer om ons te verleiden tot verkeerde keuzes die vervolgens huwelijken/ relaties kapot kunnen maken en uiteindelijk die mens zelf. Ja het internet is een heel groot medium die hij kan gebruiken (pornografie), maar vooral binnen de muren van de kerken opereert hij met zijn handlangers. Daarbinnen bevinden zich immers de meeste christenen die proclameren een volgeling te zijn van Jezus?

Vooral sprekers kan hij goed gebruiken om de hoorders (schapen) een valse weg te doen inslaan. Gelukkig staat er in de bijbel dat we Jezus (de goede Herder) kunnen herkennen aan Zijn stem. Laten we dus naar Hem luisteren in plaats van naar valse predikers. De bijbel is onze leidraad. Blijf dicht bij Mij zegt Jezus!


Jezus gaf zijn leven voor de schapen

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. (Jes. 40:11, HSV)

In Joh. 10 lezen we over hoe Jezus vertelde over Zichzelf als de goede Herder voordat Hij Zijn leven gaf voor ons!

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. (Joh. 10:7-17, HSV)


Schaapspoort

Hierboven lezen we dat Jezus de Deur is voor de schapen. Hij is de Enige Deur tot de Vader. De schapen bevinden zich in het beeld hierboven nog buiten de schaapskooi, omringd door allerlei gevaren. Wij zijn behoren wel bij Jezus, maar de duivel is nog op de aarde die ons kan wegroven als wij onszelf overleveren als prooi. (als we niet meer zelf de bijbel lezen, maar blindelings vertrouwen op wat schrijvers/ sprekers ons vertellen). Er zijn dus nog allerlei gevaren op de aarde. De duivel doet zich voor als een wolf in schaapskleren. Als hij eruit zou zien als een wolf zou niemand doen wat hij zegt. Hij doet zich voor als een engel van het licht, vertelt veel waarheid, maar verdraait net dat ene wat belangrijk is. Als we in Jezus blijven, blijft Hij in ons. Gods Geest leidt ons in de waarheid.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Joh. 15:4, HSV)

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. (2 Kor. 11:14, HSV)

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Joh. 16:13, HSV)


Zijn schapen kennen Zijn stem

Als we de stem van Jezus kennen volgen wij Hem. We zullen dan geen vreemde volgen en ons ook niet laten verleiden tot allerlei vreemde leringen buiten de bijbel om.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. (Joh. 10:1-5, HSV)

Als we in de woorden van Jezus blijven, zijn we echt Zijn discipelen en zullen de waarheid kennen, die ons vrijmaakt. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Joh. 8:31, HSV)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6, HSV)«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb