De schat in aarden vaten

Gepubliceerd op 5 juni 2021 om 22:07

In de bijbel wordt ons lichaam vergeleken met een vat. Ons lichaam is gevuld met een geest. Zonder geest kan ons lichaam niet leven. Onze geest kan zich onderwerpen. We denken als mens dat we een heleboel zelf kunnen, maar toch laten we ons in al ons doen en laten bewust/ onbewust leiden door de onzienlijke/ geestelijke wereld. In wiens kracht handelen wij? En wat is die schat die we kunnen bevatten?


Welzalig de man van wie de kracht in U is

Als we die schat hebben, die ik verder ga onderzoeken, vinden we onze kracht in God en niet van onszelf en hoe groot en krachtig is God? Wat geweldig als Hij onze Leidsman mag zijn bij alles wat we doen! Wat zijn we dan sterk in Hem!

Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons; (2 Cor. 4:7, SV)

Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. (Ps. 84:6, HSV)

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten. (Nahum 1:3, HSV)

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Hebr. 12:1-2, HSV)


Geleid door de Geest van God

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Rom. 8:14, HSV)

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. (Han. 17:28, HSV)

In eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver, maar de HEERE toetst de geesten. Wentel uw werken op de HEERE,en uw plannen zullen bevestigd worden. (Spr. 16:2-3, HSV)


Een vat, bekwaam om tot Zijn eer gebruikt te worden.

Vraag: Hebben wij er invloed op of wij als vat tot eer of tot oneer kunnen zijn? En kunnen we onszelf reinigen van oneer? In deze tekst lees ik het antwoord.

Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden [vaten]; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. INDIEN DAN IEMAND ZICHZELVEN van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. (2 Tim. 2:20-21, SV)

Als Gods Geest in ons woont, dan is de kracht waaruit wij leven uit Hem.


Een schat die niet opraakt, in de hemelen

Ja hier lees ik wat meer over de schat. Als we onze hoop vestigen op de eeuwigheid dan pas zijn we echt rijk en hebben we een goed fundament voor de toekomst. Eeuwig leven is voor altijd en een mensenleven wordt ongeveer maximaal 120 jaar. Onze geest blijft altijd leven en alleen als we de zekerheid van het geloof hebben dan zullen we eeuwig leven. Zo niet, waar zullen we dan terechtkomen? Het is te erg om het hier te noemen, maar de bijbel is daar duidelijk over.

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. (1 Tim. 6:17-19, HSV)

Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Luk. 12:33-34, HSV)


Christus groot maken met ons lichaam

Er gebeurt nu zoveel in de wereld. Het einde komt echt dichterbij. Ook al verlangen wij ernaar om voor altijd bij Hem te zijn... Paulus benoemt hier zijn strijd. Enerzijds zijn vruchtbare werk (het evangelie verkondigen) hier op aarde en anderzijds het verlangen om heen te gaan en bij Christus te zijn. Ook nu met alles wat er om ons heen gebeurt mag dit ons versterken, bemoedigen en bovenal aansporen. We hebben hier nog een taak. We mogen Zijn licht verspreiden voor de zielen die nog niet gered zijn, ons laten gebruiken in Zijn dienst als we ons laten leiden door Gods Geest.

Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. (Filip. 1:19-23, HSV)


Bijbeltijd is te vinden op facebook. Volg onze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Reacties zijn meer dan welkom en erg bemoedigend!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb