Wanneer staat u op uit uw slaap?

Gepubliceerd op 23 juli 2021 om 12:16

Psssst ben je wakker? Ja de kop boven dit blog is toch echt een tekst uit de bijbel. Ben je benieuwd welke? Lees dan verder.

Tijdens het onderzoeken van de bijbel kwam ik opeens tot het besef dat de vijf dwaze en wijze maagden uit de gelijkenis ALLEMAAL sliepen. En voordat Jezus voor ons het grootste offer ging brengen waren ALLE discipelen in slaap gevallen. Hoe kan dat nou? Het intrigeerde mij, hoewel ik nog steeds geen antwoord heb op deze vraag.

Wel besloot ik mij eens te verdiepen in de geestelijke slaap van de mens. Wat zegt de bijbel daarover? En hoe kunnen we geestelijk wakker blijven? Ik ben benieuwd langs welke teksten ik word geleid. Lees je met me mee?


Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen

Ja sorry hoor! Dit was het eerste tekstgedeelte die ik tegenkwam. In de gelijkenis van de zaaier lezen we dat de akker de wereld is. De wereld (het werkveld?) van dit luie mens zonder hart was dus helemaal volgroeid met netels en distels. Onkruid dus. En zijn stenen muur was afgebroken. De vijand kon zomaar binnenkomen omdat diegene niet meer beschermd werd. Dat kwam omdat diegene sliep, sluimerde en wat lag met gevouwen handen. Zodoende werd hij overvallen door (geestelijke) armoede en gebrek (wapens van de vijand als we niet meer beschermd zijn).

Ik ging langs de akker van een luiaard, ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand (letterlijk: zonder hart). En zie, hij was helemaal vol gegroeid met netels, distels bedekten zijn oppervlak, en zijn stenen muur was afgebroken.

Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam vermaning aan:

een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. (Spr. 24:30-33, HSV)


Hoelang, luiaard, blijft u liggen?

Hieronder lees ik dat als we blijven liggen er (geestelijk) gebrek en armoede over ons kan komen. Een verdorven man van onrecht (de duivel) gaat rond met valsheid van mond, knipoogt stiekem (Spr. 10:10: richt leed aan), geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers (de aanklager?). Hij is altijd met het kwaad bezig en zorgt voor ruzies, maar opeens zal hij gebroken worden zonder dat er genezing voor is. Ja dat lazen we in mijn vorige blog ook. Die kuil in het diepst van de aarde. Weet je nog?

Hoelang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen!

Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man.

Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond, knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers.

In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeedt te allen tijde kwaad en hij brengt twisten teweeg. Daarom zal plotseling zijn ondergang komen, opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is. (Spr. 6:9-15, HSV)


Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! (Matt. 25:1-5, HSV)


Was u niet in staat één uur te waken?

En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden. En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten antwoorden. (Marc. 14:35-39, HSV)


Maar toen de mensen sliepen

Hier vinden we ook meteen het antwoord op de veelgestelde vraag hoe het komt dat er kwaad in de wereld is. En lees je ook dat het onkruid eerst verzameld wordt voordat het tarwe bijeengebracht wordt in de schuur? Ook interessant om te onderzoeken.

Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. (Matt. 13:24-30, HSV)


Uitleg van de gelijkenis van de zaaier hierboven

Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld:

de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Matt. 13:37-43, HSV)


Bekleed u met de hele wapenrusting van God

Dus in plaats van een beetje te liggen, te slapen en te sluimeren is het belangrijk dat we ons beschermen zodat onze muur niet afgebroken wordt. God wil graag onze vesting en burcht zijn, maar dat kan alleen als we ons bekleden met Zijn wapenrusting.

Er staat dat we de HELE wapenrusting van God aan moeten doen, anders zijn we niet voldoende beschermd en daardoor groeien die distels en doorns in onze akker (de wereld) en wordt onze muur afgebroken.

Ik besef weer nu ik hiermee bezig ben dat ik veel meer moet gaan bidden! Wat zie jij in je leven als je dit leest? Ben je volledig beschermd tegen de vurige pijlen van satan?

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de HELE wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Ef. 6:11-18, HSV)


U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. (Luk. 12:35-40, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Dankjewel voor de reacties die ik ontvangen heb. Deze werken heel bemoedigend voor mij.«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.