Wachter sta op je post!

Gepubliceerd op 18 augustus 2021 om 23:33

Tijdens onze vakantie lazen mijn man en ik regelmatig in de bijbel. Ineens viel het woord 'wachter' mij op. Eenmaal thuis vergat ik het in alle beslommeringen. Nu, na een paar dagen weer in de rust, zocht ik inspiratie voor een nieuw onderwerp van mijn nieuwe blog. Gelukkig heb ik het in de notities van mijn telefoon gezet. Ik denk erover na. Wat betekende het in de bijbel om poortwachter te zijn? Wat is de functie van een poortwachter...? Wie worden daarmee bedoeld? De wachters waren opgesteld naar de vier windstreken. Hé gaat het daar in  Openbaringen ook niet over? Wie komen daar vandaan? Heel interessant...


Wachters

Misschien heb je deze vakantie wel een kasteel bekeken. Dan moet dit blog wel echt tot de verbeelding spreken.

Wachters waren schildwachten die op een muur of in een toren op de uitkijk stonden. Ze waarschuwden als er iemand dichterbij kwam. Zij waren er voor bescherming van een stad, wijngaard, akker of weide.

In de bijbel wordt gesproken over wachters die bij de poorten van het huis van de HEERE de wacht hielden. Ze hadden veel meer taken. Een aantal lezen we in het volgende bijbelgedeelte. De poortwachters waren naar de vier windstreken opgesteld.


Altijd op de uitkijk

Het valt me hier op dat David een wachter had en dat deze altijd op de uitkijk stond wie er aan kwam. Was diegene te vertrouwen of zou het een vijand zijn?

David zat tussen de twee poortdeuren, en de wachter ging het dak op van de poort bij de muur. Hij sloeg zijn ogen op, keek, en zie, er kwam een man aanrennen, alleen. (2 Sam. 18:24, HSV)


Ook gingen zij over het openen van de poorten, en dat iedere morgen.

Ook gingen ze over het openen van de poorten iedere morgen. Dat lezen we in het bijbelgedeelte hieronder. Ik moest eraan denken dat we 's morgens ook onze poort mogen opzetten voor de Here God door middel van Hem te zoeken in gebed. En dat we 's avonds op dezelfde manier mogen afsluiten. Ik heb ooit bovenstaand tegeltje als aandenken gekregen na het overlijden van een oude tante. Zij is nu veilig bij de Heer. Ik moest er ineens weer aan denken tijdens het schrijven van dit blog. Ik vond het weer in m'n nachtkastje op de slaapkamer.

Het totaal van hen die tot poortwachters bij de deuren waren gekozen, was tweehonderdtwaalf. Zij waren in hun dorpen in het geslachtsregister ingeschreven. David en Samuel, de ziener, hadden hen in hun ambt bevestigd. Zij en hun zonen hielden de wacht bij de poorten van het huis van de HEERE, bij de tentwoning, overeenkomstig hun taken. Naar de vier windstreken waren die poortwachters opgesteld: naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden.

En hun broeders verbleven in hun dorpen om van tijd tot tijd zeven dagen dienst met hen te komen doen. Want in dat ambt waren zij de vier voornaamste poortwachters. Zij waren Levieten. Zij gingen over de voorraadkamers en over de schatkamers van het huis van God. Zij overnachtten rondom het huis van God, want deze taak rustte op hen; ook gingen zij over het openen van de poorten, en dat iedere morgen. (1 Kron. 9:22-27, HSV)


Zij overnachtten rondom het huis van God

In 1 Kronieken 9:24 hierboven kunnen we ook lezen dat de wachters overnachtten rondom het huis van God. Wachters worden ook aangeduid als engelen in de bijbel. Zij zijn er om ons te beschermen tegen gevaren. Daarbij geldt altijd dat we dichtbij God zullen moeten blijven. Als we afdwalen dan zijn we een prooi voor de duivel die dan zijn voet tussen de poort kan zetten om een opening te creëren.  Maar er gelukkig altijd een weg terug naar God! Bij Hem zijn we veilig!

In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe, en zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. (Dan. 4:13, HSV)

Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. (Jes. 62:6, HSV)

Ezechiël werd ook als wachter aangesteld:

En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen. (Ezech. 33:7, HSV)

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. (Ps. 91:11-12, HSV)


Hij stelde de poortwachters aan bij de poorten van het huis van de HEERE, zodat niemand die om welke reden dan ook onrein was, binnen kon komen

Hierbij moest ik eraan denken dat we de vijand niet binnen moeten laten komen in ons huis (hart). Als we Gods wapenrusting aandoen, dan zijn we veilig en onder Zijn bescherming. En we mogen ons laten reinigen door Gods Heilige Geest. Daar kunnen we ook voor bidden.

En hij stelde de poortwachters aan bij de poorten van het huis van de HEERE, zodat niemand die om welke reden dan ook onrein was, binnen kon komen. (2 Kron. 23:19, HSV)


Heere, op de wachttoren sta ik overdag voortdurend

Staan wij ook de hele dag op onze wachtpost? Luisteren we naar de stem van Gods Heilige Geest Die ons waarschuwt als we een verkeerde weg in dreigen te slaan? (Denk aan tv programma's, muziek, vrienden die ons verkeerd beïnvloeden, valse predikers die we op een voetstuk hebben gezet, etc.).

Bij de leeuw hieronder moet ik denken aan de tekst dat de duivel als een brullende leeuw rondgaat om te zoeken wie hij kan verslinden. Door Gods Geest kunnen we zijn listige tactieken onderscheppen. Zien we een leeuw (van satan) dan sturen we deze weg in de Naam van Jezus.

Hij roept: Een leeuw! Heere, op de wachttoren sta ik overdag voortdurend. En op mijn wachtpost sta ik hele nachten door. (Jes. 21:8, HSV)

Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht.


Sla acht op het geluid van de bazuin!

Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! (Jer. 6:17a, HSV)

En wat nu als een voorganger/ dominee/ spreker (ook een wachter) niet op de bazuin blaast en vertelt dat we nog lang niet in de eindtijd leven en dat Jezus nog lang niet terugkomt of een nog ander evangelie vertelt...? Uit de mond van Jezus komt het tweesnijdende zwaard. Waarvoor..? Dat is iets voor een volgend blog.

Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter. (Ezech. 33:6, HSV)

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. (Openb. 1:16, HSV)

En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. (Openb. 8:2, HSV)

En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. (Openb. 8:6, HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV)


Naar de vier windstreken waren die poortwachters opgesteld: naar het oosten, naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden.

Wat prachtig om hiermee te eindigen. De engelen die opgesteld zijn naar de vier windstreken (Kronieken 9, lees nog even terug!) waaruit wij als Zijn bruid, gemeente, uitverkorenen worden verzameld als Jezus terugkomt. Die engelen (wachters) zullen ons bijeen vergaderen uit de vier winden. Lees maar!

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matt. 24:30-31, HSV)


Bijbeltijd is ook te volgen via facebook. Like die pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs!

Hartelijk dank voor jullie reacties! Deze zijn erg bemoedigend. Gods zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.