Neem de tijd - lees de bijbel

De ster uit het Oosten

Gepubliceerd op 6 december 2021 om 21:38

Toen Jezus was geboren zagen wijze mannen uit het oosten Zijn ster in het oosten. Waarom het oosten? Ik las een gedeelte in Ezechiël waarin mij opviel dat het Oosten een belangrijke plaats inneemt in de bijbel. Graag neem ik je mee voor een wandeling door de bijbel. Ik vond weer hele bijzondere teksten.


De hof van Eden in het oosten

Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. (Gen. 2:8, HSV)

Na de zondeval verdreef God de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard om de weg naar de boom des levens (Jezus) te bewaken.

Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. (Gen. 3:24, HSV)


De ster in het Oosten

De wijzen zagen de Ster van de Here Jezus in het oosten.

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Matt. 2:1-2, HSV)

En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. (Matt. 2:9-10, HSV)

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. (Openb. 22:16, HSV)

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petr. 1:19, HSV)

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. (Openb. 2:26-28, HSV)


De nieuwe tempel

Het valt mij dus ook dat in het visioen dat Ezechiël kreeg, de voorkant van het huis naar het oosten gericht lag.

Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten.

Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water.

Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. (Ezech. 47:1-3, HSV)


Visioen van Ezechiël over het altaar

De vuurhaard is twaalf el lang en twaalf el breed, vierkant naar de vier zijden ervan. En de grote omgang is veertien el lang en veertien el breed, aan de vier zijden ervan, met de opstaande rand eromheen van een halve el hoog, met een geul ervan van een el rondom. En de trappen ervan zijn gericht naar het oosten. (Ezech. 43:16-17, HSV)


De heerlijkheid van God kwam uit het oosten.

En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid. (Ezech. 43:2, HSV)

En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag (Ezech. 43:4, HSV)


De poort van het buitenste heiligdom moest gesloten blijven

Onderstaand tekstgedeelte vond ik wel interessant om verder te onderzoeken. Dat doe ik een andere keer. Deze poort moest gesloten blijven. Alleen de vorst mag via de voorhal binnenkomen en brood eten voor het aangezicht van de HEERE. De meningen zijn verdeeld over wie die vorst is. Jezus IS het Brood des Levens en kan het dus NIET zijn. Het is in elk geval een bevoorrecht persoon.

Toen bracht Hij mij terug via de poort van het buitenste heiligdom die naar het oosten gekeerd was, maar die was gesloten. En de HEERE zei tegen mij: Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor binnenkomen, want de HEERE, de God van Israël, is erdoor binnengekomen. Daarom moet hij gesloten blijven. Wat de vorst betreft, de vorst, alleen hij mag erin zitten om brood te eten voor het aangezicht van de HEERE. Via de voorhal van de poort mag hij binnenkomen en via dezelfde weg naar buiten gaan. (Ezech. 44:1-3, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Nieuw: Sinds kort is Bijbeltijd.nl ook te vinden op Instagram. Volg dit!

Hartelijk dank voor je reactie. Deze werken altijd zeer bemoedigend voor mij! Gods Zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Carlien
6 maanden geleden

De wijzen kwamen uit het oosten. Zij kenden de profetie van Bileam. Ook hij kwam uit het oosten. Hij moest het volk vervloeken maar kon hen alleen zegenen…
Dank voor je studie!