Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest

Gepubliceerd op 22 september 2021 om 20:23

Er gebeurt op dit moment erg veel in de wereld. Alle vastigheden en tradities waar we ons aan vasthielden beginnen weg te vallen. Het komt nu aan op ons persoonlijke geloof. Word je benauwd of angstig van alle veranderingen die plaatsvinden? Jezus is nog steeds dezelfde gisteren, vandaag en morgen! Hij regeert in onze harten. Daarom wil ik je graag bemoedigen met prachtige rustgevende bijbelteksten. Lees maar verder!


Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest

Jezus is gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij wil ons graag vertroosten. Hij verbindt hen die gebroken van hart zijn. Hij geeft ons een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgewaad in plaats van een benauwde geest! Wij zijn een planting door de HEERE om Hem te verheerlijken.

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.(Jes. 61:1-3, HSV)


De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid

De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken. (Ps. 9:10-11, HSV)

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. (Ps 50:15, HSV)

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. (Ps. 32:7, HSV)

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. (Ps. 91:15, HSV)

Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid. De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen. (Ps. 37:39-40, HSV)


Zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken

Wat geweldig! De Heere HEERE zal gerechtigheid doet opkomen en lof voor alle volken. Het komt uiteindelijk allemaal goed! Beter dan het ooit is geweest!

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. (Jes. 61:10-11, HSV)


De Heer regeert, Hij is met Majesteit bekleed.

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen. (Ps. 93:1, HSV)

Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. (Ps. 104: 1-2, HSV)

En Hij heeft op [Zijn] kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. (Openb. 19:16, HSV)


De aarde zal vol worden van de kennis en de heerlijkheid van de HEERE

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (Hab. 2:14, HSV)

Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden! (Num. 14:21, HSV)

De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is, Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht. (Ps. 102:16-18, hSV)

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. (Jes. 60:2-3, HSV)

Ezechiël zag Gods heerlijkheid in een visioen:

En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid. (Ezech. 43:2, HSV)

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. (Matt. 24:30, HSV)


Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebr. 13:8, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Alvast bedankt voor je reactie! Gods Zegen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Alwina Uthmann
een maand geleden

Mooiste tekst voor zekerheid over Jezus.

Ilona
een maand geleden

Geweldig hè zoveel bemoediging in de bijbel! Dankjewel!

Elizabeth
een maand geleden

Dank voor de prachtige en bemoedigende teksten.
Doorgeven waar we kunnen is de opdracht in deze verwarde wereld.

Ilona
een maand geleden

Dankjewel voor hè reactie! Fijn hè dat we een licht mogen zijn in deze inderdaad verwarde wereld.

Maak een Gratis Website met JouwWeb