Neem de tijd - lees de bijbel

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u

Gepubliceerd op 25 september 2021 om 23:01

We hoeven niet bang te zijn, want onze hemelse Vader is met ons. Wat een heerlijke geruststelling. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Welke duivelse plannen er worden uitgevoerd. God is met ons! Het moment dat de gemeente vergaderd zal worden kan denk ik niet heel lang meer duren. Wat een prachtige bijbelteksten vond ik weer. Van het einde van de aarde fluit Jezus Zijn bruid naar Zich toe. Ja dat staat er echt twee keer zelfs. Lees je mee?


Wees niet bevreesd, want Ik ben met u

Nee we hoeven niet bang te zijn, zegt onze hemelse Vader. En wat een geweldige belofte! Jezus zal Zijn bruid vergaderen van alle hoeken van de aarde.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. (Jes. 43:5-7, HSV)


Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe

Wat een geweldige teksten! Wauw! Hij fluit ons naar Zich toe!

Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken van ver weg. Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe; en zie, daar komen zij, haastig en snel! (Jes. 5:26, HSV)

Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. (Zach. 10:8, HSV)


Zij allen verzamelen zich

In deze tijd wordt de bruid van Christus steeds meer zichtbaar op aarde. Heb je weleens het gevoel dat je alléén staat als christen in deze wereld. Doe je ogen dan eens goed open! De ware gelovigen verzamelen zich en maken zich klaar om met Jezus mee te gaan als Hij komt! We kunnen elkaar nu al herkennen aan de vruchten in elkaars leven.

Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. (Jes. 49:18, HSV)


Hij zal Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken

En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. (Mark. 13:27, HSV)

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Matt. 24:31, HSV)

Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. (Jer. 31:8, HSV)


Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. (Jes. 45:22, HSV)

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Joh. 3:17, HSV)


Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. (Openb. 2:10, HSV)

En hier staat dat we ons ook niet in verwarring moeten laten brengen. Laten we uitdelen van de hoop die we in ons hebben. De hoop van het eeuwige leven met Jezus!

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. (1 Petr. 3:14-15, HSV)

En wat geweldig om de woorden te lezen die de Here Jezus persoonlijk tegen ons zegt:

Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. (Luk. 12:7, HSV)

Stel dat we gedood worden dan zijn we veilig bij de Heer. Laten we dat voor ogen houden lieve broers en zussen. Laten we Jezus blijven belijden en dat volhouden tot het einde komt!

En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. (Luk. 12:4, HSV)Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Hartelijk dank voor je reactie!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb