Wees in geen ding bezorgd

Gepubliceerd op 28 september 2021 om 13:39

Ben je bezorgd over onze laatste tijd hier op aarde? Hoe erg moet het nog gaan worden voordat Jezus terugkomt? Toch heeft Jezus ons geleerd dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken. De musjes maken zich toch ook niet druk over wat ze moeten eten of drinken? God zal ons onderhouden staat er geschreven. Mooi hè? Vandaag wil ik je weer graag bemoedigen met prachtige bijbelteksten. Lees je verder?


Wees niet bezorgd over uw leven

Onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben. We hoeven ons geen zorgen te maken wat we eten of drinken zullen of waarmee we ons moeten kleden. Jezus vraagt hier wat we ermee bereiken als we bezorgd zijn? Als God zo goed voor de musjes zorgt... hoeveel meer zorgt Hij voor ons?

En Hij zei tegen Zijn discipelen:
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.

Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?

Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen!

En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. (Luk. 12:22-30, HSV)


Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. (Ps. 55:23, HSV)

De God van Elia is nog steeds Dezelfde vandaag! En wat zei God tegen Elia toen hij een lange reis moest maken zonder eten en drinken?

En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. (1 Kon. 17:4, HSV)

En vergeet niet hoe goed God zorgde voor het volk Israël toen ze door de woestijn trokken. Toen ze geen eten meer hadden zorgde God voor brood en vlees!

Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft. (Ex. 16:12-15, HSV)


De Heere is voor mij een helper

Als we ons vetrouwen alleen op God stellen, dan zullen we merken dat Hij ons helpt. Het is Zijn plan om ons volledig los te maken van deze wereld zodat we als de bruid van Jezus klaar zijn om met Hem mee te gaan als Hij terugkomt. Geestelijk is Hij nu al bij ons en straks zullen Hem zien en al Zijn heerlijkheid. Hij laat ons niet los en verlaat ons geen moment!

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? (Hebr. 13:5-6, HSV)

Onze God is nog vandaag nog steeds Dezelfde als toen:

De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. (Deut. 31:8, HSV)


Daar is een Helper groot van kracht

Nu ik dit schrijf komt lied 584 uit de bundel van Johannes de Heer in mijn gedachten. Wat een prachtige afsluiting! Tot in eeuwigheid zal Hij met ons zijn!

1 Daar is een Helper groot van kracht,
Steeds bereid.
Hij hoort als Vriend naar elke klacht,
Steeds bereid.
Is ook uw weg soms steil en ruw,
Roep Hem te hulp, Hij zoekt naar u.
Hij was voorheen, ook is Hij nu
Steeds bereid.

refrein:
Steeds bereid, Steeds bereid;
Hij was voorheen, ook is Hij nu — Steeds bereid.

2 Hij kent de nooden van uw hart!
Jezus leeft!
Hij weet uw wenschen, deelt uw smart!
Jezus leeft.
Werp al uw zorgen op Hem vrij,
Hoor naar de stem, die noodigt blij:
„Komt, gij vermoeiden, komt tot Mij!”
Jezus leeft.

refrein:
Jezus leeft, Jezus leeft!
Komt, gij vermoeiden. komt tot Mij! — Jezus leeft.

3 In alles zult Gij, Jezus-mijn,
Met mij zijn.
Gij zult in d’ allergrootste pijn
Met mij zijn.
Ik wil U volgen, waar Gij leidt,
Daar Gij de Liefde zelve zijt,
Gij zult tot in der eeuwigheid
Met mij zijn.

refrein:
Met mij zijn, met mij zijn,
Gij zult tot in der eeuwigheid — Met mij zijn.


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Hartelijk bedankt voor je reactie! Deze werkt zeer bemoedigend voor mij!

(Helaas hebben we geen invloed op de advertenties en gebruiken alleen gratis webruimte. De duisternis probeert er steeds tussen te komen om af te leiden. Kijk er niet naar en doe het gauw weg. Blijf dichtbij Jezus!!!)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.