Neem de tijd - lees de bijbel

Zalig bent u, die nu huilt, want u zult lachen

Gepubliceerd op 1 oktober 2021 om 12:01

Vind je dit geen prachtige belofte die God ons geeft? Ons huilen zal veranderd worden in blijdschap. Eeuwige vreugde zal op ons hoofd zijn! Onze droefheid en gezucht zal van ons wegvluchten. Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien! Ik hoop jou en mijzelf van harte te bemoedigen met deze hele mooie bijbelteksten!


Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen

Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. (Luk. 6:21, HSV)

Huilen is goed! Samen met een goede vriendin heb ik gisteren nog gehuild van blijdschap en verdriet tegelijk. Wat is dat heerlijk als we dat samen kunnen doen! Lief en leed met elkaar mag delen. En dan zo samen spontaan te bidden met elkaar. Wat een geweldige belofte geeft God ons in de volgende tekst:

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen. (Ps. 26:5-6, HSV)

's Avonds kunnen we na zo'n lange vermoeiende dag helemaal doorheen zitten. Alles lijkt dan somber en donker, maar 's morgens na een nacht waarin we mochten uitrusten lijkt alles weer anders en kunnen wij weer juichen.

...overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. (Ps. 30:6b, HSV)

Het huidige leven hier op aarde lijkt wel op een 'boze droom' vind je niet? Ik lees hierin ook dat we na deze 'realiteit' zullen JUICHEN!! We zullen samen met Jezus alle duisternis volledig overwinnen!!

Het beste komt nog! Dit worden de eerste dingen genoemd in de bijbel waar we even doorheen moeten om de kroon van het leven te erven! Ik kom hier zometeen nog op terug.


Maar de rechtvaardigen verblijden zich

God moedigt ons aan om voor Hem te zingen en om zo de weg vrij te maken voor de komst van Jezus. Belijd dat de HEERE God is en Zijn trouw is van generatie op generatie!

Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. (Ps. 68:4-5, HSV)

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. (Ps. 100:2-5, HSV)


Want de HEERE zal Sion troosten

De HEERE zal Sion, Zijn volk troosten! Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.

Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. (Jes. 51:3, HSV)

En nu dit moment mag je je hart bij je hemelse Vader uitstorten. Geef Hem alles wat je dwarszit. Roep Hem aan en benoem alles waar je verdriet van hebt! Hij troost en bevrijdt!


De Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen

Wat een geweldig vooruitzicht! God zal alle tranen afdrogen!

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.(Jes. 25:8, HSV)

Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. (Ps. 25:8-9, HSV)

Lees je dat hieronder? Dat de 'eerste dingen' dan voorbij zijn gegaan? Dit zijn nog maar de eerste dingen! Het beste komt nog!!! Het eeuwige leven met Jezus!!!!

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openb. 21:4, HSV)

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 7:17, HSV)


Doe mijn tranen in Uw kruik

Uit deze tekst blijkt zelfs dat de HEERE een kruik heeft waarin Hij onze tranen opvangt. Ook staan onze tranen in Zijn register opgeschreven. Wat een heerlijk 'weten' is dat!

Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep.

Dit weet ik: dat God met mij is. In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen? (Ps. 56:9-12, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like die pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Mariska
8 maanden geleden

Wat een heerlijk vooruitzicht!

Aritha
7 maanden geleden

Dank je wel. het is echt een mooie blog. Ook doordat je er persoonlijke dingen in zegt. Ik heb hem gepind op mijn Pinterest bord voor christelijke blogs.

De plaatjes erbij. Heel blij met wat jij schrijft. het troost mij