Neem de tijd - lees de bijbel

Gods wegen zijn hoger dan onze wegen

Gepubliceerd op 8 oktober 2021 om 23:04

Hoe klein kan ons geloof zijn? Afgelopen week ben ik stil geweest van verwondering. Nog steeds kan ik het niet bevatten. Mijn hemelse Vader liet mij op een heel bijzondere manier Zijn grootheid zien. Zo blijkt maar weer dat Gods wegen zoveel hoger zijn dan onze wegen. God is zo groot! Hij maakt dingen mogelijk die wij als mens niet voor mogelijk kunnen houden. Lees verder om het bijzondere verhaal te lezen.


Het gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. (Jes. 55:8-9, HSV)

Tijdens een 'bakkie' met een geloofsvriendin hoor ik haar een een naam noemen die mij heel bekend voorkomt. Ze vertelt dat diegene een tijd geleden tot geloof is gekomen en dat hij zich niet lang geleden heeft laten dopen en dat hij bij haar naar de gemeente gaat.

Ik was even helemaal perplex en dacht terug. Jaren geleden was diegene bij ons aan het werk. Tijdens de pauze zat hij bij ons aan tafel en kreeg ik de ruimte om hem te vertellen van het evangelie. Samen met mijn man heb ik toen intensief voor hem gebeden.

We hadden toen geen idee dat ons gebed en gesprek er onder andere toe mochten bijdragen dat deze broeder tot geloof zou komen. Het ontroert mij nog steeds! Hoe groot is God en hoeveel te weinig bid ik voor andere mensen. Wat voor mij onmogelijk lijkt, is voor God mogelijk!

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16b, HSV)

En iedereen die Jezus echt wil navolgen (met vallen en opstaan) wordt een rechtvaardige genoemd.


Het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman

Als we de weg willen zien die God voor ons heeft bedoeld dan moeten we onze ogen gericht houden op Jezus Die voor ons het kruis heeft gedragen.

...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Hebr. 12:2, HSV)

Zijn oog is op ons. God houdt ons positief in de gaten. Als wij onze ogen en oren goed open houden dan zien we de weg die we moeten gaan en dan horen we Zijn goede raad.

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. (Ps. 32:8, HSV)

Jezus geeft ons raad en deze moeten we niet in de wind slaan. Er is een spreekwoord dat zegt dat goede raad duur is. Jezus heeft ons duur gekocht met Zijn bloed als we Jezus hebben aangenomen als onze Redder.  We zijn dan geen slaven meer van de zonde, maar Zijn eigendom. Laten we naar Hem gaan voor advies in onze levenswandel.

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jes. 9:5b, HSV)


Hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen!

Nee Gods wegen zijn heel anders dan wij denken. Hij leidt ons ook al hebben we dat vaak niet in de gaten. Soms moeten we in een dal komen om weer sterk boven op die berg te staan. En wat hebben we dan weer veel geleerd!

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? (Rom. 11:33-34, HSV)

Wie heeft de gedachten van de Heere gekend en wie is Zijn raadsman geweest?


Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid

Ook al gaan we door een dal vol van duisternis, we hoeven niet bang te zijn want de HEERE is bij ons!

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Ps. 23:1-4, HSV)


HEERE, leer mij Uw weg

HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan.

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Ps. 27:11-14, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte blijven van de nieuwste blogs.

Gods Zegen! Alvast hartelijk dank voor jouw/ uw reactie! Deze wordt zeer gewaardeerd!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
7 maanden geleden

Daar word ik stil van. Dank je wel voor deze bemoediging.

Maak een Gratis Website met JouwWeb