Neem de tijd - lees de bijbel

Een anker voor je ziel

Gepubliceerd op 31 oktober 2021 om 20:30

Als een schipper zijn anker uitgooit heeft zijn schip vastigheid. Als mens vinden het fijn als we zekerheid hebben. Welke zekerheid heb je nu op dit moment in deze wereld? Wat staat vast? De bijbel spreekt over hoop die een anker is voor de ziel. Ook gaat het over onveranderlijke dingen. Die staan dus vast. Ben je benieuwd welke dingen dat zijn? Lees dan mee?


Ik heb tot de HEERE mijn toevlucht genomen

Hier op aarde worden de fundamenten omvergehaald. Zekerheden, waarvan we dachten dat die er waren, verdwijnen. Wat kunnen wij nog doen? Tot de HEERE onze toevlucht nemen. Dan is onze toekomst zeker! We kunnen hieronder lezen wat er zal gebeuren hier op aarde. Ze kunnen op ons schieten, maar onze ziel is behouden! Wat mogen we dan blij zijn als de belofte, die Hij ons heeft gegeven, wordt ingelost. We zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht!

Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel! Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!

Wat kan de rechtvaardige dan doen? De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen. (Ps. 11:1-7, HSV)


Een anker voor je ziel

Wat geweldig als we onze toevlucht, op deze levenszee, hebben genomen bij God. Hij geeft ons hoop als anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste van het heiligdom, achter het voorhangsel.  We ontvangen dan een sterke troost staat hier!

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. (Hebr. 6:17-20, HSV)

Jezus is door Zijn lijden en dood ons voorgegaan in het binnenste heiligdom, het voorhangsel. Toen Hij stierf scheurde het voorhangsel zodat wij door Hem toegang hebben tot de Vader. Hij is onze zekerheid, waardoor wij straks eeuwig leven zullen met Hem.


Volle zekerheid

We mogen bemoedigd worden, samengevoegd in de liefde. En we mogen tot rijkdom en volle zekerheid van het inzicht komen om het geheimenis te leren kennen van God. Wat is dat geheimenis? Dat wordt openbaar als je een volgeling van Jezus bent geworden. Dan proeven van al van het eeuwige leven met Hem! En als we dan in de bijbel gaan lezen zullen we groeien in inzicht die God ons geeft door Zijn Heilige Geest.

...opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. (Ko. 2:2-3, HSV)

...namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. (Kol. 1:26, HSV)

En wat is het een rijkdom om een zekere toekomst te hebben! Onze erfenis is eeuwig leven met Hem!

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:12-14, HSV)


De belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden

Met Jezus wandelen wij op een nieuwe levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd doordat Hij door het voorhangsel het heiligdom is binnengegaan. Als wij naar Hem toegaan met een waarachtig (oprecht) hard, dan mogen we daar ook al binnengaan. Nu geestelijk, maar straks met ons nieuwe lichaam.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebr. 10:19-22, HSV)


Een goed fundament voor de toekomst

Laten we onze hoop niet gevestigd houden op deze wereld, maar op de toekomstige. Laten we niet hopen op aardse rijkdom, maar op de levende God! Hij geeft ons alles in overvloed! Zo verzamelen wij een schat, een goed fundament voor de toekomst: eeuwig leven met Hem!

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. (1 Tim. 6:17-20, HSV)


Door geloof en geduld zullen we de beloften erven

Laten we de hoop vasthouden en ons blijven inzetten voor het koninkrijk van God. Dan zullen we door geloof en geduld de beloften erven!

Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.

Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. (Hebr. 6:9-12, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. Ik word erg bemoedigd door de reacties die ik steeds heb mogen ontvangen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Rita
een jaar geleden

Wat een rijkdom om deze zekerheid te hebben!
Aan Hem alle eer!
Mooi en heerlijk om te lezen.
Dank je wel!