Neem de tijd - lees de bijbel

Hoop die je ziet is geen hoop

Gepubliceerd op 28 oktober 2021 om 07:15

Waar stel jij je hoop op vandaag? Stel je eens voor dat je je lichaam moest verkopen om aan eten te komen... Dat echt alleen dát de enige mogelijkheid was die je voorgespiegeld werd.. Zou je dat dan doen..? Hoe ver gaan wij als we honger hebben? Ik kwam een opmerkelijk tekstgedeelte tegen waarin staat dat een heel volk hun lichaam en hun land verkochten, waardoor ze slaven werden. Ben je benieuwd waar dit staat? Lees dan verder!


Dat waar hij zijn hoop op stelde, zal van hem walgen

Oei! Dit gebeurt als we onze hoop op iets stellen wat niet standvastig of betrouwbaar blijkt te zijn.

Dat waar hij zijn hoop op stelde, zal van hem walgen; zijn vertrouwen zal spinrag (huis van een spin) blijken te zijn. Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet blijven staan; hij zal het vastgrijpen, maar het zal niet staande blijven. (Job 8:14-15, HSV)

Ik moet nu ook denken aan de gelijkenis die Jezus vertelde over dat huis op het zand. Ik zoek het even op. Lees maar.

En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. (Matt. 7:26-27, HSV)


Je zult vertrouwen, omdat er hoop is

Maar dit is geweldig! Kan dit wel? Ja echt! We gaan zo lezen hoe dit mogelijk is!

Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan; wat donker is, zal als de morgen zijn. Je zult vertrouwen, omdat er hoop is; je zult rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan liggen. Je zult neerliggen en niemand zal je schrik aanjagen; velen zullen trachten je gunstig te stemmen. Maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken, voor hen is de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. (Job 11:17-20, HSV)

Velen zullen proberen ons gunstig te stemmen, maar als we beseffen dat dit mensen zijn die hun hoop niet gevestigd hebben op een eeuwige hoop, dan gaan we daar natuurlijk niet op in!

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. (Matt. 7:24-25, HSV)

En Wie is de Rots?

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser; van geweld hebt U mij verlost. (2 Sam. 22:3, HSV)


Als ik mijn hoop op goud gesteld heb

Wat zou jij doen... als je geen geld meer had om eten te kopen? Stel dat je als enige optie had om je lichaam te verkopen aan machthebbers om aan geld te komen? Doe je dat dan? Ik kwam een opmerkelijk tekstgedeelte tegen waarin mensen dit deden... en wat heeft het hen gebracht? Slaven werden zij!

Als ik mijn hoop op goud gesteld heb, of tot het fijne goud gezegd heb: U bent mijn vertrouwen; als ik mij verblijd heb, omdat mijn vermogen groot was, en omdat mijn hand geweldig veel verkregen had. Als ik het zonlicht gezien heb, wanneer het scheen, of de maan, die stralend voortging, en mijn hart in het geheim verleid werd, en mijn hand mijn mond gekust heeft! Ook dat is een misdaad bij de rechter, want dan zou ik God van boven verloochend hebben. (Job 31:24-28, HSV)

Het volk Israël verkocht hun land en hun lichaam aan de Farao!

Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Koop ons en onze grond in ruil voor brood, dan zullen wij en onze grond de farao dienstbaar zijn. Geef ons ook zaad, zodat wij in leven kunnen blijven en niet sterven, en de grond niet woest wordt. (Gen. 47:19, HSV)

Zo werden zij slaven van Egypte. Ik heb dit nooit geweten dat dat op deze manier is gegaan. Zo leren we er steeds weer wat bij. Maar er is hoop voor iedereen! Verkoop je lichaam niet! Jezus heeft ons vrijgekocht met Zijn Bloed. Neem Zijn offer aan! Bekering is nog steeds mogelijk!

Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? (Rom. 6:16, HSV)


Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop

In de hoop zijn wij zalig geworden. Dat betekent dat we straks eeuwig zullen leven met Jezus! Als we alleen hopen op wat we zien, waarom zouden we dan nog hopen?

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden.

Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. (Rom. 8:19-25, HSV)


Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt.

Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. (2 Petr. 3:13-16, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Bedankt voor de bemoedigende reacties die ik tot nu toe steeds mag ontvangen. Alvast bedankt voor je reactie hier! Dit geeft mij moed om verder te gaan!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Dank je wel! Duidelijk voorbeelden, mooie blog.

Maak jouw eigen website met JouwWeb