Neem de tijd - lees de bijbel

De HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand

Gepubliceerd op 25 oktober 2021 om 19:50

Onze jongste dochter kan soms zo verrassend uit de hoek komen. Ze zei een tijdje geleden "Mama, de duivel valt altijd links aan hè? Want God is aan onze rechterhand!" Ik werd er even stil van. Nu vandaag ga ik met deze stelling in gedachten eens op onderzoek uit in de bijbel. Wat een prachtige teksten kom ik tegen! Kun je ook wel wat bemoediging gebruiken? Lees dan met me mee!


De HEERE is uw Bewaarder

Hoe geweldig is het om te lezen dat, als we Hem toebehoren, onze ziel behouden is. De HEERE is onze schaduw aan onze rechterhand.

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. (Ps. 121:5-8, HSV)

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. (Ps. 91:7, HSV)


Een aanklager aan de rechterhand van Jozua

Kijk! Satan probeert Jozua toch wel aan te vallen aan zijn rechterhand. Maar hij wordt direct door God bestraft!

Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE (JAWEH) stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! (Zach. 3:2a, HSV)

Hoe prachtig om het hele hoofdstuk Zacharias eens te lezen en om dán te zien dat Jozua het beeld van de Here Jezus is op de aarde. Jozua ging voor het volk Israël het beloofde land binnen. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan naar de hemel en Eersteling geworden. Zacharias kreeg dit visioen waarin beeldend wordt verteld dat Jozua zijn vuile kleren (beeld van onze ongerechtigheid) uit werden gedaan. Er zit teveel in om nu te behandelen.


Omdat Hij aan onze rechterhand is...

...houden we onze ogen op JAWEH gericht. Dan wankelen we niet! Lieflijkheden zijn in Zijn rechterhand! De ziel van Jezus is in het graf niet verlaten geweest en zo zal dat bij ons ook niet gebeuren. Maar het lichaam van Jezus heeft geen ontbinding gezien. Als wij levend worden opgenomen zal dat bij ons ook zo zijn.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (Ps. 16:8-11)

Geen ontbinding maar samenbinding. Ik moet bij deze tekst nu ineens denken aan deze twee stokken. Ik stel me zo voor dat God deze in linker- en rechterhand heeft.

Daarom weidde Ik de slachtschapen, omdat zij ellendige schapen zijn. Ik nam voor Mijzelf twee stokken – de ene noemde Ik LIEFLIJKHEID, de andere SAMENBINDING – en Ik weidde die schapen. (Zach. 11:7, HSV)


Uw rechterhand heeft mij ondersteund

Mooi hè? Wij als boom en God ondersteunt ons met Zijn rechterhand. Ik vond bovenstaand plaatje wel treffend. Jij dan?

Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld. (Ps. 18:36:37, HSV)

Hij houdt ons vast!

Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. (Ps. 139:9-10, HSV)


Uw rechterhand is vol gerechtigheid

Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol gerechtigheid. (Ps. 48:11, HSV)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. (Jes. 41:10, HSV)


Aan de rechterhand van de troon van de Majesteit

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. (Ps. 110:1, HSV)

De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. (Hebr. 8:1, HSV)

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. (Matt. 25:34, HSV)

En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader. (Matt. 20:23, HSV)

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Hebr. 12:1-2, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Alvast bedankt voor je reactie. Deze wordt heel erg gewaardeerd en werkt bemoedigend voor mij om door te gaan met het verspreiden van het evangelie.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb