Neem de tijd - lees de bijbel

Verblijd u in de hoop

Gepubliceerd op 16 oktober 2021 om 22:49

Maak je je ook bezorgd om je toekomst hier op aarde? Ik moet je eerlijk bekennen dat het mij zo af en toe wel aanvliegt. Maar zojuist las ik een tekst waar het volgende in staat. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Ik ging dat eens verder onderzoeken en toen viel mij echt iets opmerkelijks op over wat wij moeten doen in deze tijd. Lees je mee?


Verblijd u in de hoop, Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. (Rom. 12:12, HSV)


Verblijd u

Wij mogen ons verheugen met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde omdat we in Jezus geloven. Als we dit geloof blijven vasthouden en geduldig zijn dan zullen we het einddoel krijgen. Dat is de zaligheid van onze zielen.

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petr. 1:8-9, HSV)

Als wij op Jezus (de Wortel van Isaï) hopen dan zal de God van de hoop ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Dit zodat we overvloedig zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Dit is de Trooster die Jezus heeft gezonden om ons bij te staan!

En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Rom. 15:12-13, HSV)


Ondersteun de zwakken en bemoedig de moedelozen

Wat mij hier opvalt is dat we worden opgeroepen om de zwakken te ondersteunen én de moedelozen te bemoedigen. Ook al maken deze mensen een andere keuze dan die wij zouden maken...! We zien namelijk dat de liefde verkilt naar de medemens. Dat is voorspeld in de bijbel voor de laatste tijd, waarvan ik geloof dat wij daarin leven. En laten we geduld hebben met de ander. Laten we het goede najagen voor elkaar en iedereen.

En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. (1 Thess. 5:14-22, HSV)

Laten we in plaats van te klagen over wat er allemaal gebeurt in de wereld, en wat we moeten meemaken, Hem bedanken voor alles wat we nog hebben.

En gelovigen die Jezus al eerder hebben verwacht beginnen zo langzamerhand moedeloos te worden. Laten we hen bemoedigen om staande te blijven in het geloof en Jezus te blijven verwachten.

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Matt. 24:12-14, HSV)


Wees geduldig in de verdrukking

Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.

Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. (Jak. 5:7-11, HSV)

En weer staat er dat we ons moeten verheugen. Ons geloof wordt in deze tijd op de proef gesteld. Ons geloof is van grotere waarde dan goud. Dat ons geloof als het beproefd is geweest tot lof en heerlijkheid mag blijken te zijn als Jezus terugkomt!

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. (1 Petr. 1:5-7, HSV)


Door uw volharding zult u uw zielen krijgen

Het kan straks veel moeilijker worden dan we ons hebben voorgesteld, maar hier staat het wel voorspeld wat kan gebeuren. Maar één ding is zeker! Als we blijven volharden (standhouden) in het geloof dan zal ons ziel behouden zijn. Dan maakt het niet uit wat er met ons lichaam zal gebeuren. Ons lichaam is een tijdelijke aardse tent staat er geschreven.

En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven (Letterlijk: uw zielen) verkrijgen. (Luk. 21:16-19, HSV)

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Matt. 10:28, HSV)

Wat staat dat er mooi hè? We verlangen ernaar dat het sterfelijke door het leven zal worden verslonden. En dat we overkleed zullen worden met onze woning die uit de hemel is.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. (2 Kor. 5:1-4, HSV)


De wedloop lopen met ons oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte (Letterlijk: wolk. van getuigen omringd worden) afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Hebr. 12:1-2, HSV)

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. (Hebr. 10:35-37, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Je reactie wordt heel erg gewaardeerd. Hartelijk dank alvast! Gods rijke zegen toegewenst!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Hanneke Velzel
een jaar geleden

Lieve Ilona, dank je wel weer! Wat heerlijk om met je mee te lezen en bemoedigd te worden! Voor jou en je gezin ook Gods zegen! Wees gezegend met Zijn vrede en liefde!

Andrea
een jaar geleden

Amen, zal zeker menselijk gezien niet makkelijk worden doch met Jezus zal het gelukken